14 Noord-Holland

Extra mededelingen

    

Sinds 2007 is de heer Doornik voorzitter van Veteranen Contact Wieringen met als doel om ontmoetingen te organiseren voor veteranen die in oorlogsgebieden hebben gediend en/of aan vredesmissies hebben deelgenomen. In 2007 heeft hij tevens het Veteranencafe opgericht. Meer dan 30 jaar is de heer Doornik chauffeur jury in grote internationale wielerrondes zoals de voormalige Profronde van Nederland, Olympia's tour, Ronde van Noord-Holland en de Eneco Tour. De laatste 15 jaar is hij bij de Eneco tour tevens assistent van de UCI (Union Cycliste International) belast met de dopingcontroles. Als plaatsvervangend rayonofficier houdt de heer Doornik zich sinds 2010 bezig met de ondersteuning van de rayonofficier door maandelijkse bijeenkomsten voor de leden in het rayon aan te bevelen en aandacht voor deze bijeenkomsten te genereren door mailingen aan de leden in het rayon en foto's en artikelen te plaatsen in het Mededelingenblad van de Koninklijke Vereniging voor Eervol ontslagen Officieren der Nederlandse Krijgsmacht. De rayonofficier houdt zich bezig met steunverlening op het gebied van pensioenen, zorg, materiele steunverlening, ledenwerving en sociale contacten. De heer Doornik heeft tot 2012 gedurende 15 jaar bij Stichting Meertour in het bestuur de functie als algemeen secretaris en secretaris wedstrijden vervuld.
In de afgelopen 30 jaar is hij tevens actief geweest als renner, clubbladredactielid, chauffeur, ploegleider, verkeersregelaar, jurylid, wedstrijdleider en bestuurder. Nog steeds blijft hij betrokken bij de organisatie van de UCI-wedstrijden Ronde van het Groene Hart, Olympia's Tour en de Eneco-Tour.
ga terug