25 Spanje/Altea

Vanuit het Mededelingenblad 231

Agenda
Donderdag 10 oktober 2019 is onze volgende bijeenkomst in Ciudad Patricia te Benidorm. Elvira Koot zal dan een uiteenzetting geven met bezichtiging van het complex. De nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op donderdag 23 januari 2020. De dan nieuwe militaire attaché, Jos van Rossum, zal de lezing verzorgen.

 
Berichten
Op 25 april vierde het rayon haar traditionele koningsdag bi­jeenkomst. Na de ontvangst met koffie en gebak hield ons lid Willem van Belkum een voordracht over het Korps Mare­chaussee. Hij vertelde over de organisatie van het Korps en hun taken, gaf uitleg over de naam ‘Marechaussee’: dienaar te paard. Beschreef in het kort de ontstaansgeschiedenis, stichting door koning Willem I in 1814. 


Overgang van de oorspronkelijke gendarmerie naar eerst een districtsgewijze, later landelijke paramilitaire organisatie. Hij liet een aantal verhelderende video´s over de werkwijze van het Korps zien. Spreker had tevoren gevraagd of zijn toehoorders hun paspoort en een twintig euro biljet wilden meenemen. Hij toonde de verschillende Nederlandse paspoorten en ging uitgebreid in op de verschillende echt­heidskenmerken en beveiligingen die in het huidige paspoort zijn verwerkt. Daarna legde hij aan de hand van het geldbiljet uit hoe echt van vals te onderscheiden is en welke speciale kenmerken zijn aangebracht. Een leuke interactieve voordracht. 
Na de lezing werd een heildronk op de koning uitgebracht met een traditioneel glaasje oranjebitter. De rayonofficier hield een toespraak waarin hij de staatsman Johan van Oldenbarnevelt, geboren in Amersfoort in 1547, memo­reerde. Hij sprak over de komende bijeenkomst in oktober. Hij gaf speciale aandacht aan leden die van ver waren ge­komen en verwelkomde een lid dat, noodgedwongen, lang afwezig was geweest. De daaropvolgende Spaanse lunch met veel herinneringen en vrolijke verhalen vormde het slot van deze bijeenkomst.
Tijdens de goed bezochte Dodenherdenking op 4 mei in La Nucia hebben wij namens de KVEO ook dit jaar een krans gelegd. De plechtigheid werd tevens bijgewoond door de Nederlandse Ambassadeur in Spanje.
Frank Turnsek en Wil Leinders

Frank Turnsek en Wil Leinders

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur