25 Spanje/Altea


Vanuit het Mededelingenblad 234

Agenda
Donderdag 23 april zijn wij voornemens een toost uit te bren­gen op onze koning. Aansluitend zal Ruud Hendriks, oud­Nieuw-Guinea veteraan, een lezing geven over het Nieuw-Guinea conflict met als titel: ‘Meer dan net geen oorlog’.
Ook de datum voor oktober staat al vast: 22 oktober.

Berichten
Met een grote opkomst hebben wij met onze afdeling op 23 januari op een goed en gezond 2020 getoost. Dankzij het nieuwe beleid van het bestuur, aangaande de nieuwjaarsre­ceptie, waren de deelnemers blij verrast met de lage bij­drage. Wij verwelkomden weer velen uit Nederland die in Spanje overwinterden en ook de familie Biekart uit het verre Malaga was weer van de partij. Onze militaire attaché in Spanje, Jos van Rossem, wist zijn toehoorders, ondanks het niet kunnen tonen van de slides, te boeien met een uiteenzetting over het buitenlandse beleid van Defensie. Dit bleek uit de vele vragen, die hij op zich af­gevuurd kreeg.


Frank Turnsek en Wil LeindersFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur