25 Spanje/Altea


Vanuit het Mededelingenblad 233

Agenda
De nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op donderdag 23 ja­nuari. Onze militaire attaché in Spanje, Jos van Rossem, zal een lezing houden over het nieuwe buitenlandse beleid van defensie, waarbij hij zelf zeer direct betrokken was. 


Berichten
Leden van het rayon Spanje hielden op 10 oktober hun tradi­tionele najaarsbijeenkomst in Ciudad Patricia te Benidorm. Na een ontvangst met koffie en een hapje (nodig, want som­mige leden hadden honderd kilometer moeten rijden), volgde de gebruikelijke lezing. Deze keer niet over een alge­meen onderwerp, maar over de faciliteiten die onze gast­heer, Ciudad Patricia, onder zijn dak heeft. Elvira Koot gaf een inzicht in de infrastructuur, de mogelijk­heden en de faciliteiten die dit Resort te bieden heeft. Ciu­dad Patricia is een resort gelegen in een tien hectaren groot park, waarin een aantal appartementsgebouwen zijn gele­gen. De appartementen worden in vruchtgebruik overge­dragen. Prijzen variëren afhankelijk van grootte en ligging. Het resort biedt woondiensten, zoals bewaking en huis­meesters; comfortdiensten, waaronder wasserij, schoon­maakdiensten; en medische diensten, zoals huisarts, thuis­zorg en revalidatie. Er zijn sportfaciliteiten en een regelmatige shuttleservice met de stad. Een restaurant en een grand café ontbreken niet. Het zou in dit bestek te ver voeren om alle genoemde aspecten te beschrijven. Velen werden zich bewust dat het zorgen voor de oude dag nooit te laat is om ermee te beginnen. Na afloop van de voordracht wordt doorgaans geluncht in het restaurant van het resort. Ditmaal was men bezig de keu­ken te verbouwen en is het gezelschap naar een nabijgele­gen paella restaurant vertrokken. Met deze typische Valen­ciaanse dis werd de dag besloten. Iedereen was enthousiast over het gebodene.

Frank Turnsek en Wil LeindersFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur