25 Spanje

Vanuit het Mededelingenblad 227

Agenda

De volgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 4 oktober. De lezing wordt gehouden door mevrouw I. Belinfante. Zij zal spreken over “Gezond en smakelijk tuinieren aan de Mid- dellandse zeekust.”


Berichten

Donderdag 26 april was de bijeenkomst van rayon Spanje om Koningsdag 2018 te vieren. Ciudad Patricia te Benidorm, goed bereikbaar, verzorgde een uitstekende ontvangst met meer dan adequate catering. Veel leden waren gekomen. Met name een viertal uit Malaga, toch een honderdtal kilome- ters uit de buurt. Na een praatje van de rayonofficier, die het overlijden van ons lid Willem Rijksen memoreerde en een aantal andere voor de leden relevante zaken noemde,

bracht men een toast uit op Zijne Majesteit met een glaasje oranjebitter.

De traditionele en altijd educatieve lezing werd gehouden door Hans van Heiningen. Hij vertelde over en toonde ons de sublieme kunstschatten in Moskou en Sint-Petersburg. Ondanks de ongewoon lange duur van zijn lezing wist hij zijn gehoor te boeien met zijn vlotte verteltrant en zijn mooie foto- beelden.

Tijdens de daaropvolgende Spaanse en lichte lunch kon het gezelschap elkaar onthalen met anekdotes over Nieuw Guinea, Suriname, de Golf, Afghanistan, Nabije Oosten, Schip- hol en natuurlijk pensioenen.Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur