25 Spanje/Altea

Vanuit het Mededelingenblad 230

Agenda
Donderdag 25 april hopen wij weer met veel leden het glas te heffen op onze koning. Locatie Ciudad Patricia te Be­nidorm. De lezing zal worden verzorgd door Willem van Bel­kum, met als titel: De KMAR. Houdt uw agenda open voor donderdag 10 oktober. Wellicht voor velen een speciale bijeenkomst.

 
Berichten
Rayon Spanje opende het nieuwe jaar met een verrassende bijeenkomst in Ciudad Patricia in Benidorm. Er hadden zich 33 personen opgegeven, maar ook hier had het griepvirus toegeslagen en waren er drie afgevallen. Nu niet op de tradi­tionele donderdag maar op woensdag 23 januari. Daar bleef het niet bij, want de deelnemers werden bij aankomst om
12.00 uur verwelkomd met een zak mandarijntjes uit eigen kweek en een fles cava (Spaanse champagne, beter en prijswaardiger dan zijn Franse tegenhanger).

 
Na koffie en gebak opende de rayonofficier met een toe­spraak waarin hij onder meer uitlegde dat, door gebrek aan belangstelling voor een excursie, gespaarde gelden be­schikbaar waren gekomen voor dit cadeautje. Isara Belinfante, kleindochter van een KVEO-marinelid, gaf daarna een lezing over tuinieren in Spanje. Zij sprak over bio­logisch, dynamisch tuinieren en wees op het feit dat bodem-verbetering een belangrijke en beslissende factor is voor een gezond gewas. Zij stelde dat door prijsoorlog tussen de su­permarkten de boeren gedwongen zijn fruit en groenten te kweken tegen bodemtarieven wat ten koste gaat van de kwali­teit. Daarnaast zijn de consumenten zich er niet van bewust dat voor iedere groente of fruitsoort een seizoen bestaat. Boe­renkool in de zomer kan gewoon niet, maar wordt wel gele­verd in de supermarkten. Bosbessen in het voorjaar idem. Zij gaf uitleg over haar kwekerij en hoe zij en haar personeel hun producten distribueerden aan de afnemers van hun tuinen. Aan het eind van haar lezing bood zij de aanwezigen een keur van werkelijk prachtige tuinbouwproducten aan. 


Na een nieuwjaarsdronk met een door de catering geschon­ken glas cava ging het gezelschap aan tafel voor de be­kende lichte Spaanse lunch. De geslaagde dag eindigde te­gen 16.00 uur in de middag. 


Frank Turnsek en Wil Leinders

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur