22 Rotterdam


22 ROTTERDAM

Vanuit het Mededelingenblad 233

Agenda
De nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op 23 januari, nadere informatie volgt. De latere bijeenkomsten in 2020 zijn ge­pland op 19 maart, 14 mei, 24 september en 19 november. 

Berichten
Op 26 september zijn wij met zeven personen (!) op excursie geweest naar het Nationaal Militair Museum. Wij verzamel­den in het restaurant onder het genot van sergeantenkoffie, daarna volgde een rondleiding onder leiding van een en­thousiaste rondleidster. De kolonelslunch smaakte prima waarna we op eigen houtje nog door het museum zijn ge­dwaald. De afwezigen hebben duidelijk wat gemist. Jammer was dat gedurende de laatste dagen voor de excursie meer­dere deelnemers moesten afzeggen. Ook hieruit blijkt weer dat het aantal belangstellenden in rayon Rotterdam geleide­lijk aan daalt beneden een redelijk minimum. Ik roep u dus op om zo mogelijk wel op de bijeenkomsten te komen. 

Paul Scharp


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur