22 Rotterdam


22 ROTTERDAM

Vanuit het Mededelingenblad 232

Agenda
In 2019 is onze laatste bijeenkomst gepland op 21 novem­ber. De vaste kern leden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens 3 à 4 weken van tevoren toegezon­den. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kunnen mij benaderen om nadere inlichtingen.
 
Berichten
Op 16 mei hebben wij met elf personen een gezellige avond gehad in Overschie. Jammer dat het aantal wederom zo laag was. Van de excursie op 26 september naar het Nationaal Militair Museum volgt een verslag over drie maanden. 

Paul Scharp


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur