22 Rotterdam


22 ROTTERDAM

Vanuit het Mededelingenblad 237

Agenda

Hoewel het nog onduidelijk is wanneer wij weer bij elkaar kunnen komen, heb ik in principe de volgende dagen in 2021 gepland: 20 mei, 16 september en 25 november.

 

Berichten

Mijn inzendingen voor het Mededelingenblad zijn vorig jaar kennelijk in de elektronische mist verdwenen. Voor nr 234 had ik ingezonden:

 

“Op 21 november 2019 hebben wij met slechts vijf personen een heel gezellige bijeenkomst gehad in Overschie. De Nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari werd gehouden in res- taurant de Tuin van de vier Windstreken aan de Kralingse Plas in Rotterdam. Tien leden werden vereerd met de komst van Abel Nijdam en zijn echtgenote als vertegenwoordiger van het bestuur. Gezamenlijk hebben wij genoten van een gezellig aperitief en een goede maaltijd.

Daar wij de laatste tijd steeds beneden de zestien deelne- mers blijven, een magisch getal voor Paresto, zoek ik naar een nieuwe locatie, waarschijnlijk Laurens den Hoogenban in Overschie”.

 

Sindsdien is mij gebleken dat ook Laurens den Hoogenban moeilijkheden maakt wegens de drukte daar, dus voor een volgende bijeenkomst zal het weer zoeken worden.

 

Op 18 april is mijn voorganger Jan Bruinink overleden, u heeft dit kunnen lezen in MB 235. Tijdens de afscheidsbij- eenkomst heb ik, mede namens de leden van rayon Rotter- dam, een kort afscheidswoord gesproken.

Na de geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst wierp Corona roet in het eten en hebben wij elkaar niet meer kunnen ontmoe- ten.

 

Paul Scharp

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur