22 Rotterdam

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
De volgende bijeenkomsten in 2017 zijn gepland op 28 september en 16 november.
De vaste kern leden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens 3 à 4 weken van te voren toegezonden. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kunnen mij benaderen om nadere inlichtingen.


Berichten
Heden, 10 augustus 2017, blijkt dat er sinds 18 mei niets is gebeurd dat het vermelden waard is.

Paul Scharp
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur