22 Rotterdam

Vanuit het Mededelingenblad 229

22 ROTTERDAM

Agenda
In 2019 zijn onze bijeenkomsten gepland 24 januari (N.B. gewijzigd), 14 maart. (N.B. gewijzigd), 16 mei, 26 septem­ber en 21 november De vaste kern leden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens 3 à 4 weken van tevo­ren toegezonden. Overige leden van de KVEO en hun part­ners zijn van harte welkom en kunnen mij benaderen voor nadere inlichtingen.

Berichten
Donderdag 20 september heeft de plv. RO van rayon Veluwe-zoom, elt b.d. E. van de Weerd, ons een interessante film ver­toond over Ede en de Veluwe vlak vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De 15 gasten hebben met veel belang­stelling gekeken en daarna genoten van aperitief en maaltijd. Door problemen met mijn laptop ben ik in juni alle e-mailadres­sen kwijt geraakt. Die van de leden van het rayon Rotterdam heb ik m.b.v. de ledenadministrateur weer te pakken gekre­gen. Leden van andere rayons die mijn berichten willen ont­vangen wordt vriendelijk verzocht contact met mij te zoeken.

Met vriendelijke groeten, Paul Scharp
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur