22 Rotterdam

Vanuit het Mededelingenblad 231

22 ROTTERDAM

Agenda
In 2019 zijn onze bijeenkomsten gepland op 26 september en 21 november. De vaste kern leden van het rayon krijgt de uit­nodiging met de detailgegevens drie à vier weken van tevoren toegezonden. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kunnen mij benaderen om nadere inlichtingen. 

Berichten
Op 27 april is ons lid Karel van Beusekom, ltkol b.d. van de KLu, overleden. Wij herinneren ons hem als een aimabel mens en een gezellige gesprekspartner tijdens de bijeen­komsten. Op 24 januari was de belangstelling te klein om de geplande lezing door te kunnen laten gaan. Met elf personen hebben wij een gezellige avond met stamppotmaaltijd genoten. Jan van Harmelen heeft ons op 14 maart wegwijs gemaakt in de pensioenperikelen. Daarna hebben wij met leden van Mars & Mercurius en diverse gasten gezamenlijk het aperi­tief genuttigd en een smakelijke Indische maaltijd verorberd. Zij hadden daarna hun lezing. Een geslaagd experiment! Toch waren wij ook daar maar met elf personen. Als de opkomst zo laag blijft moeten wij aan een andere for­mule gaan denken. 

Paul Scharp


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur