22 Rotterdam

Vanuit het Mededelingenblad 228

22 ROTTERDAM


Agenda
De volgende bijeenkomst in 2018 is gepland op 22 nov. In 2019 zijn gepland 17 jan, 28 mrt, 16 mei, 26 sep en 21 nov. De vaste kern leden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens 3 à 4 weken van te voren toegezonden. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kun­nen mij benaderen om nadere inlichtingen. 


Berichten
Donderdag 24 mei waren er 12 belangstellenden voor de bij­eenkomst. Daardoor moesten wij uitwijken naar Overschie en ging de geplande lezing niet door. De bijeenkomst was gezellig en wij hebben genoten van een prima maaltijd. Door problemen met mijn laptop ben ik in juni alle e-mail­adressen kwijt geraakt. Die van de leden van het rayon Rot­terdam heb ik m.b.v. de ledenadministrateur weer te pakken gekregen. Leden van andere rayons die mijn Berichten wil­len ontvangen wordt vriendelijk verzocht contact met mij te zoeken. 


Met vriendelijke groeten, Paul Scharp


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur