22 Rotterdam

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
De bijeenkomst in het tweede kwartaal van 2018 is gepland op 24 mei. De vaste kernleden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens drie à vier weken van te voren toegezonden. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kunnen mij benaderen om nadere inlichtingen.


Berichten
Donderdag 25 januari zijn elf leden van het rayon bijeengekomen op de Van Ghentkazerne, jammer genoeg waren er vier verhinderd door ziekte. We hebben gezellig gekeuveld tijdens het aperitief en daarna voortreffelijk gegeten van een overvloedige maaltijd.


Paul ScharpFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur