20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 228

20 DEN HAAG


Agenda
Voor alle bijeenkomsten geldt dat u en uw partner vanaf
16.00 uur welkom bent in de Frederikkazerne en dat de aan­sluitende maaltijd start om 18.00 uur. Kosten zijn p.p. Opgave kan door het bedrag over te maken op ING betaal­rekening  NL57 INGB 0005841304 ten name van KVEO Robbe te Den Haag of telefonisch 070-3545138 of via e-mail: denhaag@kveo.nl. Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten vastgelegd.
*
Dinsdag 9 oktober een gebruikelijke maaltijd (€ 15). Op­gave vr 22 september. 

*
Dinsdag 13 november een Semarang buffet (€ 25). Op­gave vr 20 oktober.

*
Dinsdag 11 december het geserveerde all inclusive 4 gan­gen kerstdiner (€ 40); tenue de ville. Opgave beslist vr 24 november.


Berichten
De bijeenkomsten van ons Rayon 20, Den Haag en omstre­ken, kunnen het beste worden samengevat als geslaagd en levendig, ondanks de wat teruglopende belangstelling neemt de gezelligheid niet af. De maaltijden zijn gevarieerd van Indisch buffet “Semarang “ tot de Paresto variatie “menu van de dag “ De sinds 2018 vereiste BHV aanwezigheid kan tot nu toe naar wens worden opgelost door certificaten van één of meerdere deelnemers. Wilt u dergelijke bevoegdheden melden? Geregeld worden wij wel geconfronteerd met trieste Berich­ten, die een bijna vaste trend volgen: een vaste bezoeker wordt sinds enige tijd gemist; bij contact blijkt dat de animo minder is geworden en dan wordt je vervolgens snel overval­len door het overlijdensbericht. Dit kwartaal hebben wij afscheid moeten nemen van Paula Doorman-van Zonneveld, overleden op 94 jarige leeftijd en van Co Everaert overleden op 89 jarige leeftijd. Wij hebben beiden met eerbied herdacht. 


Cas Robbe


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur