20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 230

Agenda
Alle bijeenkomsten in 2019 zijn in gebouw 147, in de kleine bar van de Frederikkazerne in Den Haag. Aanvang vanaf
16:00 uur. Rond 18:00 uur vangt de maaltijd aan.

 De bijeenkomst in april vindt op dinsdag 9 april plaats. Dat is tevens de datum van de rayonofficierenbijeenkomst in Har­derwijk. De RO en plv RO zullen naar verwachting weer op tijd terug zijn in Den Haag om deel te nemen aan deze bij­eenkomst. De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 15,00 en moeten vr 23 maart betaald zijn. Ook voor de maaltijd van de bijeenkomst op dinsdag 14 mei zijn de kosten € 15,00 per persoon. Deze moeten betaald zijn vr 27 april. Op 11 juni is eveneens in de Frederikkazerne in gebouw 147 een bijeenkomst van het rayon. De kosten voor de Indische maaltijd zijn € 25,00. Aanmelding middels betaling vr 25 mei. Bij verhindering na opgave/betaling of late aanmelding graag z.s.m. contact (e-mail of telefoon) met de RO. 

Berichten
De eerste bijeenkomst van het rayon Den Haag in 2019 op dinsdag 8 januari in gebouw 147 op de Frederikkazerne was bijzonder gezellig. Met een glas prosecco hebben we met z’n allen geproost op een goed en gezond nieuwjaar. Ook mocht ik als kersverse RO in de stijl van Cas enige woorden richten tot iedereen. Cas werd door mij bedankt namens alle leden voor al zijn werk als RO (van bijna zeventien jaar) met een attentie. Tonny, de steun en toeverlaat van Cas, ontving een mooie bos bloemen als dank. Tot slot genoten we nog van een heerlijke winterse maaltijd.


Helaas hebben we eind januari afscheid moeten nemen van ons lid Frans de Haas. Op 25 januari is hij overleden en on­der grote belangstelling op 31 januari in Voorschoten begra­ven. Frans was tot 1 januari 2019 plaatsvervangend rayonof­ficier. Zie ook het In Memoriam elders in het blad. 

Bij onze tweede bijeenkomst van dit jaar op 12 februari wa­ren 21 personen aanwezig. Verheugend is het om toch steeds weer nieuwe leden te mogen begroeten. Ook werd nog even stilgestaan bij het overlijden van Frans de Haas. Fijn dat zijn vrouw op deze bijeenkomst aanwezig was. 

Na het gezellig samenzijn, onder het genot van een drankje, kon er van een heerlijk winters diner worden genoten. Eerst werd er een soepje gegeten en daarna werd er hutspot met gehaktbal geserveerd. Met een toetje en koffie of thee werd de bijeenkomst afgesloten. 


Hans van der Vecht

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur