20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
Voor alle bijeenkomsten geldt dat u en uw partner vanaf
16.00 uur welkom zijn en dat de aansluitende maaltijd start om 18.00 uur.
Opgave voor de bijeenkomsten kan door het bedrag over te maken op ING betaalrekening NL 57 INGB 0005 8413 04 ten name van KVEO Robbe te Den Haag of telefonisch (070) 354 51 38 of via e-mail: robbegielbert@gmail.com

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten vastgelegd.

Op dinsdag 10 april komen wij bijeen in gebouw 147 van de Frederikkazerne. De kosten voor het traditionele Indische Semarang Buffet bedragen € 25,00 p.p. Opgave vóór 24 maart.

Op dinsdag 8 mei verzamelen wij ons wederom in gebouw 147 van de Frederikkazerne. De kosten voor de warme maal- tijd bedragen € 15,00 p.p. Opgave vóór 21 april.

Op dinsdag 12 juni komen wij weer bijeen in gebouw 147 van de Frederikkazerne. De kosten voor het Indische Soerabaja Buffet bedragen € 25,00 p.p. Opgave beslist vóór 26 mei.

Berichten
Voor de kerstbijeenkomst van 12 december 2017 was dit jaar gekozen voor de vertrouwde Frederikkazerne met de ons bekende toegangsregeling en goede parkeergelegenheid.

Ook voor ons rayon moeten wij vaststellen dat het aantal deel- nemers terug gaat lopen, weliswaar niet drastisch, maar voor deze kerstbijeenkomst van 42 (in 2016) naar 38 deelnemers. Desondanks heeft een ieder genoten van een gezellige borrel in de kleine benedenbar van gebouw 147 die werd gevolgd door een klasse viergangen diner in de fraai met kerstbomen versierde grote benedenbar van hetzelfde gebouw.
Met een overzicht van het jaar 2017 en een jaaroverzicht 2018 werd het jaar waardig afgesloten.

Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 9 januari 2018 was er alle gelegenheid voor de wel gemeende voorspoed- en gezondheidwensen. Het oorspronkelijke aantal bezoekers was gere- duceerd door de toegeslagen griep, maar voor de 25 aanwezigen toch een gezellige en geslaagde bijeenkomst.

Paresto volgt in de maand februari waarschijnlijk een winterplanning voor de keuze van het ‘menu van de dag’. Op dinsdag 13 februari was er een ‘stamppot met worstmaaltijd’. Tijdens de bijeenkomst hield ons KVEO bestuurslid Jan van Harmelen een korte inleiding over de aanstaande verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Tijdens de bijeenkomst werd ten slotte de aandacht gevestigd op de in bovenstaande agenda genoemde data.

Cas Robbe


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur