20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 232


Agenda

Dit jaar zijn alle bijeenkomsten in gebouw 147 op de Frederikkazerne in Den Haag. Aanvang van alle bijeenkomsten is vanaf 16.00 uur in de kleine benedenbar. Door uw betaling meldt u zich tevens aan voor de bijeenkomst. 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdag 8 oktober  en dinsdag 12 november. Betaling van € 15,00 vóór 21 september respectievelijk 26 oktober is tevens uw aanmelding. Op dinsdag 10 december vindt onze gezellige en sfeervolle kerstmaaltijd plaats. We vieren dit gezamenlijk (zoals elk jaar) met leden van de KVNRO en de VOA. Betaling van € 40,00 pp moet plaatsvinden vóór 23 november.
Ná genoemde data kunt u de RO vragen of deelname nog mogelijk is. De maaltijden starten rond 18.00 uur, na het praatje van de RO. Een lijst van deelnemers van de desbetreffende dag ligt bij de wacht op de Frederikkazerne.

Berichten
Voor onze bijeenkomst op dinsdag 9 juli jl. was er een klein probleem. De RO was nog op vakantie in Frankrijk. Gelukkig kon hij vanaf zijn vakantieadres op de camping alle voorbereidingen via de mail regelen. Omdat het bij de vorige bijeenkomst niet geheel goed was gegaan werd er dit keer het heerlijke Indisch buffet Semarang geserveerd.

Door afwezigheid van ook de plv RO Cas Robbe door ziekte, aan John van Deurse gevraagd eventuele zaken op de dag zelf te begeleiden. Dát heeft hij met verve gedaan. Bedankt John. Ontstonden er op 11 juni problemen met betaling, ook nu ging het daarmee niet helemaal goed. We waren echter blij dat betaling in de andere (grote) bar in gebouw 147 wél lukte. Iedereen was erg tevreden over deze bijeenkomst dus de RO kan vaker op vakantie.

Op 13 augustus jl. hebben we weer een bijzonder gezellig samenzijn gehad. Dit keer kon ik de draad weer oppakken. Terug van mijn vakantie in Frankrijk én de Vierdaagse van Nijmegen, die ik weer succesvol heb kunnen beëindigen met cijfer ´15´. Een prima maaltijd sloot de bijeenkomst weer af. Verheugend was ook om weer twee nieuwe leden op onze bijeenkomst te mogen begroeten.

Hans van der VechtFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur