20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 227

20 DEN HAAG


Agenda

Voor alle bijeenkomsten geldt dat u en uw partner en uiteraard ook leden van andere rayons vanaf 16.00 uur van harte wel- kom zijn en dat de aansluitende maaltijd start om 18.00 uur.

Opgave voor de bijeenkomsten kan door het bedrag over te maken op ING betaalrekening NL 57 INGB 0005841304 ten name van KVEO Robbe te Den Haag of telefonisch 070- 3545138 of via e-mail : denhaag@kveo.nl

Voor de komende perioden zijn de volgende bijeenkomsten vastgelegd.

Op dinsdag 10 juli en 14 augustus in de Frederikkazerne, gebouw 147 de gebruikelijke bijeenkomst. De kosten inclu- sief warme maaltijd bedragen € 15,00 p.p. Opgave vóór 23 juni respectievelijk vóór 28 juli.


Berichten

Per 1 juli geldt voor de kazernecomplexen in Den Haag con- form de arbo-wet de regeling dat voor bijeenkomsten na

17.00 uur de aanwezigheid van een bedrijfshulpverlener (BHV-er ) vereist is. Dit heeft uiteraard voor ons financiële ge- volgen; zodra hierover meer details bekend zijn, wordt u na- der geïnformeerd tijdens een volgende bijeenkomst.

De bijeenkomst van dinsdag 13 maart met een drankje in het historische “Bruin Café “ van het Plein gebouw met een ver- volg in het naburige eetcafé “De Paraplu “ met de traditio- nele “eendenborst “ maaltijd was wederom een succes.

Hetzelfde kan worden gezegd over de bijeenkomsten van 10 april en 8 mei in gebouw 147 van de Frederikkazerne met een uitstekend “Semarangbuffet” en een goed verzorgd “Paresto driegangenmenu“. Een aantal vaste bezoekers werd wel gemist, hun “wettige afwezigheid “ bepaalde wel de opkomst bij deze twee bijeenkomsten .


Cas Robbe


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur