20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 231

Agenda
Alle bijeenkomsten in 2019 vinden plaats op de Frederikka­zerne in Den Haag. We komen samen in de kleine beneden bar van gebouw 147 en beginnen vanaf 16:00 uur.
De volgende bijeenkomsten zijn op de dinsdagmiddagen 9 juli en 13 augustus. We hebben dan weer een gewone maaltijd, waarvan de kosten € 15,00 zijn. Aanmelding mid­dels betaling voor respectievelijk 22 juni en 27 juli. Op dins­dag 10 september krijgen we weer een Indisch buffet. De kosten daarvoor zijn dan € 25,00 p.p. Aanmelding voor 24 augustus. 


Berichten
Aan het begin van de maand maart moesten we helaas af­scheid nemen van twee van onze trouwe, bezoekende leden, Rita Zietse-Blockx en Hans Couzy. Zij overleden op respectievelijk 6 maart en 10 maart. Bij hun afscheid waren de plv RO en/of de RO aan­wezig, naast een aantal leden van ons rayon.
Op 12 maart hadden we weer een gezellige bijeenkomst met een heerlijk Indisch buffet “Semarang”. Ook op 9 april was er een bijeenkomst. Voorafgaand daaraan was de eerste RO-bijeenkomst van dit jaar. Deze werd gehouden in Harderwijk en werd bezocht door de RO. Hier werden door het bestuur diverse zaken met alle RO’s en plv. RO´s besproken. Een aantal van deze punten werden ook met alle aanwezi­ge leden besproken op de jaarvergadering op 23 april in Bronbeek. Eén daarvan is de Nieuwjaarsbijeenkomst, die niet meer centraal maar door elk rayon zal worden georgani­seerd. 

Op 10 mei werd bij het oude stationsgebouw aan het ILSY-plantsoen van de voormalige vliegbasis Ypenburg de ‘Slag om de residentie mei 1940’ herdacht. Een aantal leden van ons rayon was ook dit jaar daarbij weer aanwezig. Het was een bijzonder sfeervolle herdenking, in aanwezigheid van nog twee levende oud-strijders, de heren Moerman en Appel. Zij hebben daar in de meidagen nog gevochten voor onze vrijheid.

Hans van der Vecht

 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur