20 Den Haag


Vanuit het Mededelingenblad 235

20 DEN HAAG 

Agenda 

Vanwege de coronacrisis worden er vanaf eind maart géén bijeenkomsten meer gehouden. Het is nog onduidelijk wanneer dat wel weer kan. De RO be­kijkt alles zorgvuldig en informeert alle leden van rayon Den Haag middels e-mail wanneer dat weer mogelijk zal zijn. 

Berichten 

Terugkijkend naar onze laatste bijeenkomst op dinsdagmid­dag 10 maart moet ik concluderen dat we enorm geluk heb­ben gehad. We hadden toen, ondanks geen handen schud­den of zoenen, toch een heel gezellige bijeenkomst in gebouw 147 op de Frederikkazerne. Ook genoten we van een heerlijke Chinees-Indische maaltijd. Eind van die week ging alles op slot en konden we de Jaarplanning 2020 in de ijskast zetten. Met Pasen stuurden we nog kaartjes naar onze vaste bezoe­kers van de bijeenkomsten. Dat werd bijzonder gewaar­deerd, gezien alle reacties daarop. Ook enkele mailings naar alle leden van rayon Den Haag met een e-mailadres, om zo toch nog enig contact te houden. Laten we echter hopen dat iedereen deze moeilijke en vaak ook lastige fase dit jaar ge­zond overleeft. Daarom: volg de richtlijnen van de overheid op en blijf (nog) zoveel mogelijk thuis. Bij het naar buiten gaan (blokje om of voor boodschappen): houd de 1,5 meter afstand zoveel mo­gelijk aan. Hopelijk kunnen we dit jaar weer starten met onze bijeen­komsten. We (plv RO en RO) houden nauwlettend de afspra­ken in het oog en overleggen op de kazerne wat de mogelijk­heden zijn. Zodra het weer kan zullen we u informeren. Hans van der Vecht 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur