20 Den Haag

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
Voor  alle  bijeenkomsten  geldt  dat  u  en  uw  partner vanaf 16.00 uur welkom zijn en dat de aansluitende maaltijd start om 18.00 uur.
Opgave voor de bijeenkomsten kan door het bedrag over te maken op ING betaalrekening NL 57 INGB 0005 8413 04 ten name van KVEO Robbe te Den Haag of telefonisch (070) 354 51 38 of via e-mail: robbegielbert@gmail.com 

Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten vastgelegd. Op dinsdag 10 oktober komen wij bijeen in gebouw 147 van de Frederikkazerne voor de gebruikelijke bijeenkomst. De kosten inclusief warme maaltijd bedragen € 15,00 p.p. Op- gave vóór 23 september.

Op dinsdag 14 november komen wij wederom bijeen in ge- bouw 147 van de Frederikkazerne. De kosten voor het Indische Palembang buffet bedragen € 25.00 p.p. Opgave vóór 21 oktober.

Op 12 december is er het traditionele kerstdiner eveneens in de Frederikkazerne, gebouw 147. Kleding: tenue de ville. De kosten voor deze bijeenkomst die start in de kleine beneden bar en wordt vervolgd met het geserveerde ‘all inclusive’ 4 gangen diner in de grote beneden- bar, bedragen € 40.00 p.p. Opgave beslist vóór 25 no vember.


Berichten
De bijeenkomst van 13 juni werd door Frans de Haas in verband met onze vakantie samengevat als een geslaagde bijeenkomst met twintig aanwezigen. In gezellige sfeer werd het Indisch buffet Soerabaja genuttigd met helaas de opmerking dat het alternatieve, ook bekende Palembang, wel van een hogere kwaliteit is. Deze opmerking staat genoteerd voor de toekomst.

De bijeenkomst van 11 juli in het gebouw 147 werd ondanks de dreigende weersvoorspelling toch in ruime getale bezocht, zodat wij kunnen spreken van een gezellige en geslaagde bijeenkomst.

Cas Robbe
 


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur