19 Zeeland


19 ZEELAND

Vanuit mededelingenblad 233

Berichten
Op zondag 13 oktober kon rayon Zeeland weer van de jaar­lijkse mosselmaaltijd genieten, zoals altijd verzorgd in het partycentrum De Merelhoeve te Nieuw- en St. Joosland. He­laas was de temperatuur net iets te laag om buiten van het aperitief te kunnen genieten. Dat werd echter binnen aan de bar ruimschoots gecompenseerd, waar het al snel gezellig werd. Aansluitend zette ons aller gastvrouw Annet perfect gekookte mossels op tafel, waaraan een gezelschap van zo’n twintig mensen een plekje had gevonden. Slechts een zeer kleine minderheid van het aanwezige gezelschap koos voor het alternatief, een biefstukje. Het gekozen tijdstip van
13.00 uur lijkt succesvol, zeker ook door de opkomst van het merendeel van de partners.
Op dinsdag 5 november brachten wij een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Ruim dertig mensen had­den zich opgegeven. Helaas waren er op het laatste moment nog een paar afmeldingen. Wij begonnen om half elf met een kopje koffie met de traditionele Zeeuwse lekkernij, de bolus. Onze voorzitter, Charles Lelkens, verwelkomde eenieder. Daarna stond ik stil bij het overlijden van Job Hooftman, een jaargenoot van de KMA van mij. De begrafenis van Job vond plaats op de dag van onze bijeenkomst. Ons lid Peter Moen vertegenwoordigde de KVEO daarbij.
De hele dag werden wij begeleid door een voortreffelijke gids die ons op boeiende wijze vertelde over wat het Bevrij­dingsmuseum Zeeland te bieden heeft. Vooral verhalen over mensen die deze slag hebben meegemaakt, maakten diepe indruk. Het museum toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum be­steedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de ‘Slag om de Schelde’.
De Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. Inzet was het op gang brengen van de scheepvaart naar de havens van Antwerpen, waar­door de geallieerde oorlogsinspanningen van een cruciale aanvoerlijn konden worden voorzien en het vastgelopen offen­sief in West-Europa weer in beweging kon komen. De uitkomst van deze cruciale operatie was direct beslissend voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in West-Europa.
De verhalen van toen zijn nog steeds van nu. De Ameri­kaanse president Roosevelt formuleerde in januari 1941 de Vier Vrijheden, welke noodzakelijk zijn voor een menswaar­dige wereld. Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van gods­dienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. De Roosevelt Foundation in Middelburg en de Franklin and Ele­anor Roosevelt Institute in New York werken samen om ieder­een, waar ook ter wereld, te motiveren zelf invulling aan de woorden van Roosevelt te geven.
De uitkomsten van de Slag om de Schelde, het openstellen van de havens van Antwerpen, waren bepalend voor de plan­nen voor de oprichting van de Verenigde Naties en de Univer­sele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dit rechtvaar­digt de opoffering, toen en nu. In de Roosevelt Experience zien we dat de strijd voor en de bevordering van vrijheid nog steeds een actueel thema is dat ons allemaal aangaat.
Ons bezoek begon met een indrukwekkende film. Daarna leidde onze gids ons door het museum. Bij de vele vitrines en attributen vertelde hij veel boeiende verhalen. Na een voortreffelijke lunch gingen wij naar het Bevrijdingspark Zee­land (drie hectare). Het park dat onderdeel uitmaakt van het Bevrijdingsmuseum Zeeland is uniek, nergens in West-Eu­ropa is er sprake van een dergelijke opzet. Het park visuali­seert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken de oorlogsperiode 1939-1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder. In het park is de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en her­bouwd. Verder is het Bevrijdingspark ingericht met bunkers, een baileybrug, versperringen, Shermantanks et cetera. 

Kees Veldkamp is lid van het comité van aanbeveling van het Bevrijdingsmuseum. Kees vertelde hoe het museum dankzij ruim honderd vrijwilligers, ondersteuning door de genie en vele giften tien jaar na de officiële opening door prinses Mar­griet een week geleden opnieuw door haar werd heropend met een geweldige uitbreiding.
Tot slot gaf onze rayonofficier Charles onder dankzegging aan onze gids de KVEO-das en aan de directeur van het Be­vrijdingsmuseum Stef Traas het schildje van de KVEO. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat we een zeer ge­slaagde excursie hadden gehad.
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland blijft op zoek naar verhalen, objecten, documenten en beeldmateriaal over de provincie Zeeland en de Tweede Wereldoorlog. Hebt u materiaal dat u aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland wilt schenken, dan kunt contact opnemen met Stef Traas, 0113 - 671 475 of via info@ bmzeeland.nl 

Bas Vooijs
 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur