18 Eemland

Vanuit het Mededelingenblad 227

18 EEMLAND


Agenda

De volgende bijeenkomsten in 2018 zijn gepland op de don- derdagen 20 september en 22 november. Deze zullen plaatsvinden in de Waterloozaal van het Museum Nederlandse Cavalerie op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Aanvang 16.30 uur.

De vaste kern leden van het rayon krijgt de uitnodiging met de detailgegevens 3 à 4 weken van te voren toegezonden. Overige leden van de KVEO zijn van harte welkom en kunnen mij benaderen om nadere inlichtingen.


Berichten

Het gebeurt niet vaak dat onze voorzitter de bijeenkomst van ons rayon met een bezoek vereert. Maar 20 maart j.l. was het dan zover. Hebben we eindelijk eens een foto bij de aankon diging van onze bijeenkomsten.

Ed WesterhuisFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur