18 Eemland

Vanuit het Mededelingenblad 228

18 EEMLAND

De laatste bijeenkomst voor 2018 is dinsdag 20 november. Deze wordt gehouden in de Waterloo-zaal van het Museum Nederlandse Cavalerie op de Bernhardkazerne te Amers­foort, aanvang 16.30 uur. (In het MB van juni stonden helaas onjuiste data). Aanmeldingen voor deelname graag uiterlijk een week van te voren bij de rayonofficier.


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur