17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 233

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloe­yendael van hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. De bijeenkomsten voor het jaar 2020 zijn gepland op 8 januari, 11 maart, 13 mei, 8 juli. 9 september en 11 no­vember. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bij­eenkomsten niet onbedoeld overslaat of vergeet. Voor ver­dere informatie verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl) 

Berichten
Op de regenachtige dag van 11 september waren zesentwin­tig deelnemers aanwezig. De bijeenkomst verliep weer in een ontspannen en kameraadschappelijke sfeer. De rayonofficier ging heel even in op het aantal afzeggingen en op het belang van de saamhorigheidsbijeenkomsten. Hij memoreerde ook het overlijden van de heer D. Altena en zijn goed bezochte af­scheidsdienst in Werkendam, waarbij ook diverse leden van het rayon aanwezig waren. Hij wenste de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. De middag/avond werd wederom goed ondersteund door het bedienend personeel en ook werd de samenstelling van het diner door de Biltsche Hoek zeer gewaardeerd. Het per­soneel kreeg na afloop dan ook een verdiend applaus van de aanwezigen.
 
Op 13 november werd de laatste bijeenkomst van 2019 ge­houden. Achtentwintig deelnemers hadden zich aangemeld voor het aperitief en dertig deelnemers voor het diner. He­laas werd een deelneemster tijdens de bijeenkomst onwel en werd zij daarop, onder begeleiding van een andere deel­neemster, door ambulancepersoneel vervoerd naar een zie­kenhuis voor nader onderzoek. De rayonofficier gaf de welgemeende groeten van een aan­tal afwezigen onder wie mevrouw Van Emst-Musch en de heer en mevrouw Vriesman. De bijeenkomst verliep verder in goede stemming en de samenstelling van het diner werd we­derom gewaardeerd. Na afloop kreeg het bedienend perso­neel een welverdiend applaus. 

E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht. 

Bert van den Hurk


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur