17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 2321


Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners wor­den, uitzonderingen daargelaten, gehouden op de tweede woensdag van de oneven maanden in zaal Bloeyendael van hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. De laatste bijeenkomst van het lopende jaar 2019 is 13 november. Noteer deze datum in uw agenda zodat u onze bijeenkomst niet onbedoeld over­slaat of vergeet. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl). 


Berichten
Op 10 juli genoten dertig deelnemers weer van een ont­spannen bijeenkomst. Tijdens het aperitief was ook de voorzitter van de vereniging aanwezig. Hij informeerde de aanwezigen over de situatie met betrekking tot de centrale pensioenafspraken en de aandacht van het hoofdbestuur voor het verbeteren van het contact met oudere en/of be­jaarde leden van de KVEO. De rayonofficier verwelkomde mevrouw T. Vos, die aanwe­zig was tijdens het aperitief om zich te oriënteren op de wijze waarop het rayon zijn bijeenkomsten organiseert. Ook ging hij in op de redenen van afwezigheid van een aantal actieve leden onder wie de heer en mevrouw Al­tena, mevrouw Emst-Musch en de heer en mevrouw Berg. De bijeenkomst verliep weer op de gebruikelijk wijze en het diner was voortreffelijk. Helaas moest de rayonofficier voortijdig afscheid nemen als gevolg van een onver­wachte ziekenhuisopname van zijn zoon. De plaatsver­vangend rayonofficier nam daarop de honneurs waar.
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in het rayon. 


Bert van den Hurk

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur