17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 238

Agenda

De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloe- yendael van hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Gelet op de richtlijnen van de overheid met betrek- king tot het beheersen van de coronacrisis zijn de omstan- digheden van onze bijeenkomsten aan wijzigingen onderhe- vig. De bijeenkomsten voor 2021 zijn nog niet formeel vastgelegd, maar wel gepland voor de data 12 mei, 14 juli, 8 september en 10 november 2021. Noteer deze data in uw agenda zodat u deze bijeenkomsten niet onbedoeld over- slaat of vergeet. Voor verdere informatie over het doorgaan en de omstandigheden van deze bijeenkomsten verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: www. rayon17kveo.nl.

 

Berichten

Gelet op de coronamaatregelen van de regering en van het hotel De Biltsche Hoek was de laatste bijeenkomst op 9 sep- tember 2020. De oude gewoonte van gezellig samenzijn en onderlinge saamhorigheid wordt erg gemist, maar we moe- ten ons nu eenmaal houden aan de maatregelen om de co- ronapandemie te kunnen beteugelen. Hopelijk kunnen de overige bijeenkomsten van 2021 (onder nieuwe voorwaar- den?) doorgaan. Wij houden u op de hoogte.

 

E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e- mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht.

 

Bert van den Hurk


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur