17 t Gooi / t Sticht

Vanuit het Mededelingenblad 228

17 ‘T GOOI/’T STICHT

De bijeenkomsten worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden. Plaats van de bijeenkomst is, in beginsel, in zaal Bloeyendael van hotel ‘De Biltsche Hoek’, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt, aanvang om 16.15 uur. Voor 2018 staat nog gepland woensdag 14 november.

Laatste bijeenkomst.39 Deelnemers genoten zicht- en hoorbaar van een door de Biltsche Hoek goed ondersteunde bijeenkomst van 11 juli 2018. Het bedienend personeel voerde deze ondersteuning uit zoals door de etiquette is bedoeld. De Rayonofficier gaf aan dat diverse personen door hun fysieke  condities niet aanwezig konden zijn dan wel hebben moeten besluiten niet meer deel te nemen aan (delen van) de bijeenkomsten. Ook ging hij in op de “nieuwe” verordening inzake gegevensbescherming. Hij gaf aan dat de leden hun mening mochten geven over de wijze waarop het rayon omgaat met hun (privé)gegevens.


 


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur