17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 231

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloeyendael van hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. De bijeenkomsten van het lopende jaar 2019 zijn op 10 juli, 11 september en 13 november. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeenkom­sten niet onbedoeld overslaat of vergeet. Voor verdere in­formatie verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl). 


Berichten
Uiteindelijk waren, door een afzegging op het laatste mo­ment, 26 deelnemers aanwezig bij de bijeenkomst van 13 maart 2019. Als gevolg van het onverwachts onwel worden van de rayonofficier, was de plaatsvervangend rayonofficier, Douwe Brouwer, uiteindelijk de gastheer van deze bijeen­komst. Hij verwelkomde de aanwezigen en informeerde hen over het overlijden en afscheid van mevr. (Rie) Gies­berts-Willems in februari jl. Ook adviseerde hij de aanwezi­gen zich niet te veel zorgen te maken over de recente ontwikkelingen in de Brexit-discussies. Het personeel kreeg na afloop weer een verdiend applaus voor de wijze waarop deze bijeenkomst naar volle tevredenheid was ondersteund door de Biltsche Hoek.
Op 8 mei 2019 waren 27 deelnemers aanwezig. Zeventien personen hadden om diverse redenen helaas moeten afzeg­gen. Ook deze keer was de bijeenkomst een prettig en ont­spannen samenzijn, dat mede mogelijk werd gemaakt door de goede en professionele ondersteuning van het personeel van de Biltsche Hoek.
De rayonofficier memoreerde in zijn welkomstwoord o.a. aan de voortreffelijke lezing tijdens de ALV van de KVEO in april jl. over het onderwerp “Briljante mislukkingen” van prof. P. Iske van de universiteit van Maastricht. Volgens hem is een briljante mislukking niets anders dan een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland en een leereffect. De rayonofficier gaf aan dat hij door deze lezing met andere ogen is gaan kijken naar ‘mis­lukkingen’.
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadres bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in het rayon. 


Bert van den HurkFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur