17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 237

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloe­yendael van hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Gelet op de richtlijnen van de overheid m.b.t. het beheersen van de coronacrisis zijn de omstandigheden van onze bijeenkomsten aan wijzigingen onderhevig. De bijeenkomsten voor 2021 zijn nog niet formeel met De Biltsche Hoek vastgelegd, maar wel gepland voor de data:
13 januari, 10 maart, 12 mei, 14 juli, 8 september en 10 no­vember. Noteer deze data in uw agenda zodat u deze bij­eenkomsten niet onbedoeld overslaat of vergeet. Voor ver­dere informatie m.b.t. het doorgaan en de omstandigheden van deze bijeenkomsten verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl).
Berichten
Gelet op de coronamaatregelen van de regering en van het hotel waren toch nog zeventien deelnemers aanwezig op de bijeenkomst van 9 september. De voorwaarden voor deel­name waren: maximaal vier personen per tafel ook tijdens het aperitief. De deelnemers moesten wel even wennen aan deze beperkingen, maar de sfeer werd er niet ernstig door beïnvloed. Bovendien was de samenstelling van het diner weer voortreffelijk en deed het bedienend personeel zijn best om de bijeenkomst zo aangenaam mogelijk te onder­steunen.
De rayonofficier memoreerde in zijn welkomstwoord dat di­verse leden van het rayon een bijeenkomst in deze moeilijke coronatijd nog niet zagen zitten. Ook de randvoorwaarden voor deelname werden niet altijd positief ontvangen; de oude gewoonte van gezellig samenzijn en onderlinge saam­horigheid werd gemist. De bijeenkomst van 11 november kwam helaas, als gevolg van de coronarichtlijnen van de overheid, te vervallen. Hope­lijk kunnen de bijeenkomsten van 2021 (onder nieuwe voor­waarden?) doorgaan. Wij houden u op de hoogte.
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht.
Bert van den Hurk

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur