17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 235

Agenda 
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloey­endael van hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Gelet op de richtlijnen van de overheid met betrek­king tot het beheersen van de coronacrisis zijn de omstan­digheden van onze bijeenkomsten aan wijzigingen onderhe­vig. Met de kennis van nu zijn de resterende bijeenkomsten voor het jaar 2020 gepland op 8 juli. 9 september en 11 no­vember. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeen­komsten niet onbedoeld overslaat of vergeet. Voor verdere informatie met betreking tot het doorgaan en de omstandig­heden van deze bijeenkomsten verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl). 
Berichten 
Als gevolg van de heersende griep had een aantal leden de bijeenkomst van 11 maart afgezegd. 22 deelnemers geno­ten van een spontane en ontspannen middag/avond. Zij hiel­den zich keurig aan de richtlijnen om fysieke contacten zo­veel mogelijk te vermijden. De rayonofficier ging op een enigszins cynische wijze in op de reacties van de diverse media op het coronavirus en de effecten die het heeft op de diverse onderdelen van de maatschappij (om er maar een paar te noemen: ondernemers, vakantiegangers, reisorgani­saties, hotels, scholen, universiteiten, medische zorg, opa’s en oma’s die hun kleinkinderen niet meer mogen ontvangen, sociale contacten, pensioenfondsen, etc.). 
Hij refereerde wederom aan een eeuwenoud gezegde: de mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Hij gaf als ad­vies om de mening over het coronavirus te baseren op feiten en niet te verzanden in doemdenken. Blijf vooral de positieve zaken erkennen om ook te kunnen genieten van de fijne din­gen van het leven. De deelnemers genoten vervolgens van een uitstekend samengesteld diner. Het bedienend personeel, onder wie ook onze Angelique, kreeg dan ook aan het einde van het diner een welverdiend applaus van de deelnemers. 
De bijeenkomst van 13 mei kwam helaas, als gevolg van de coronarichtlijnen van de overheid, te vervallen. Om toch nog enigszins onderling contact te kunnen onderhouden tussen de actieve deelnemers is door de rayonofficier, met toestem­ming van deze deelnemers, persoonlijke informatie over hun bereikbaarheid gedeeld. Een telefoontje in deze tijd is natuur­lijk fijn, maar vervangt niet het persoonlijk contact tijdens onze bijeenkomsten. Hopelijk kan de bijeenkomst op 8 juli (onder voorwaarden?) doorgaan. Wij houden u op de hoogte. 
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl, zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in ons rayon. 
Bert van den Hurk 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur