17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 236

Agenda 
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloe­yendael van hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Gelet op de richtlijnen van de overheid met betrek­king tot het beheersen van de coronacrisis zijn de omstan­digheden van onze bijeenkomsten aan wijzigingen onderhe­vig. Met de kennis van nu is de laatste bijeenkomst voor het jaar 2020 gepland op 11 november. Noteer deze datum in uw agenda zodat u deze bijeenkomst niet onbedoeld over­slaat of vergeet. Voor verdere informatie met betrekking tot het doorgaan en de omstandigheden van onze bijeenkom­sten verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl). 


Berichten 

De bijeenkomst van 8 juli kwam helaas, als gevolg van de coronarichtlijnen van de overheid, te vervallen. Om toch nog enigszins onderling contact te kunnen onderhouden is een telefoontje of een voorzichtig individueel bezoekje in deze tijd natuurlijk fijn, maar vervangt niet het persoonlijk contact tijdens onze bijeenkomsten. Hopelijk kan de bijeenkomst op 11 november (onder de nieuwe voorwaarden) doorgaan. Wij houden u op de hoogte. 
E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl), zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht. 

Bert van den Hurk 


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur