17 t Gooi / t Sticht

17 ´t GOOI/ ´t STICHT

Vanuit het Mededelingenblad 229

Agenda

De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, gehouden op de tweede woensdag van de oneven maanden in zaal Bloeyendael van hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. De bijeenkomsten in 2019 zijn op 9 januari, 13 maart, 8 mei, 10 juli, 11 september en 13 november. Details over de inhoud volgen z.s.m. Noteert u deze datums in uw agenda zodat u onze bijeenkomsten niet onbedoeld overslaat! De kosten van de deelname aan het aperitief en het 3-gangen diner be­dragen voor 2019 € 28,00 per persoon. Voor de deelname aan alleen het aperitief bedragen de kosten € 3,00 per per­soon. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: www.rayon17kveo.nl. 

Terugblik bijeenkomsten
Dertig deelnemers hadden zich aangemeld voor 12 septem­ber 2018. Eén daarvan was verhinderd voor het diner. De middag/avond verliep wederom in een ontspannen en aan­gename sfeer. Dit werd zeker ook mogelijk gemaakt door de goede en na afloop zeer gewaardeerde ondersteuning van de Biltsche Hoek. De rayonofficier memoreerde in zijn wel­komstwoord de lawine aan interessante, onzinnige, irrele­vante en nietszeggende onzininformatie die wij de laatste tijd mogen ontvangen via de diverse media, waardoor wij soms niet meer kunnen achterhalen wat nu de werkelijke situatie van een gebeurtenis is. En dat met de lessen in het achter­hoofd dat wij juist zorgvuldig en onderbouwd informatie moeten aanleveren. Voor 14 november 2018 zegde een aantal deelnemers af wegens gezondheidsproblemen en andere “verplichtin­gen” Er waren op deze laatste bijeenkomst van 2018 toch ook weer 30 deelnemers die zichtbaar en hoorbaar geno­ten van deze samenkomst. Het bedienend personeel van de Biltsche Hoek kreeg ook nu na afloop weer hun ver­diende applaus.

E-mailadressen
Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben ge­daan, worden wederom verzocht hun (gewijzigde) e-mail­adressen bekend te stellen aan de rayonofficier. Gegevens: zie achterzijde Mededelingenblad. Daarmee kunnen wij u ook via e-mail op de hoogte houden van de laatste ontwikke­lingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht.
Slotopmerking
Mede namens mijn plaatsvervanger D.K. (Douwe) Brouwer wens ik u allen plezierige en vreedzame Kerstdagen, een goede overgang naar het jaar 2019, voorspoed en vooral een goede gezondheid toe.

Bert van den Hurk
 


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur