17 t Gooi / t Sticht

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden. De laatste bijeenkomst van 2017 is vastgelegd op 8 november 2017. De data voor 2018 zijn (onder voorbehoud van bevestiging door de  Biltsche  Hoek)  10-1-2018,  14-3-2018,  9-5-2018, 11-7-
2018. 12-9-2018 en 14-11-2018. Noteer deze data in uw agenda zodat u onze bijeenkomsten niet onbedoeld overslaat of vergeet.

Plaats van de bijeenkomst is, in beginsel, in zaal Beerschoten van hotel ‘De Biltsche Hoek’, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. Zaal Beerschoten bevindt zich op de eerste etage (lift aanwezig). Het aperitief vangt aan om 16.15 uur. Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd in de gereserveerde zaal. Alle consumpties tijdens deze bijeenkomst zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse (contant of pinnen) te worden afgerekend. Opgave van deelname aan het aperitief en/of het diner uiterlijk tien dagen tevoren bij uw rayonofficier, tele- foon: (033) 453 03 54 of per e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl

De kosten voor alleen eenvoudige snacks tijdens het aperitief zijn € 3,00 p.p. en de kosten voor eenvoudige snacks en een driegangendiner, inclusief koffie, zijn € 27,00 p.p. Bij aanmelding dient een gelijktijdige betaling plaats te vinden op IBAN-nummer NL12 INGB 0004 6089 53 ten name van KVEO ’t Gooi/’t Sticht Amersfoort.

Mochten er zich wijzigingen voordoen in het programma dan zal ik u daarover zo spoedig mogelijk informeren via onze website (www.rayon17kveo.nl) of via het Mededelingenblad van de KVEO dan wel op een andere toepasselijke wijze.

Berichten
Bijeenkomsten:
12 juli 2017. 39 Deelnemers hebben weer kunnen genieten van een goed geslaagde bijeenkomst. De Rayonofficier ver- welkomde de heer J.A.F. Bierhoff, die voor de eerste keer een bijeenkomst van het rayon bijwoonde. Voorts memoreerde hij het recente overlijden van de heer H. van den Brink (28 juni) en van de heer F. Delsman (6 juli). Hij verzocht daarna een ogenblik stilte om hen te gedenken.
Het bedienend personeel werd uitstekend gecoördineerd en geïnstrueerd door ‘onze’ Angelique, zodat de bijeenkomst weer naar wens werd ondersteund. Na afloop kreeg het dan ook een verdiend applaus. Kortom, de deelnemers zijn tevreden huiswaarts gegaan.

E-mailadressen. Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht hun (gewijzigde) e- mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl),  zodat  zij  ook  via  e-mail  op  de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht. Voorts verwijs ik u voor verdere informatie graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: www.rayon17kveo.nl

Bert van den Hurk

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur