16 Twente

Vanuit het Mededelingenblad 228

16 TWENTE


Agenda
Ons rayon 16 bevindt zich in het golvende landschap van Twente. Haar volkslied spreekt over het schone en nijvere Twente. Haar grenzen zijn de Dinkel en de Regge. Dit ook prachtige vakantiegebied is een bezoek zeker waard. Wij verheugen ons in een plezierige belangstelling voor onze bij­eenkomsten. Hierbij zijn er ook wederzijdse bezoeken aan en met de KNVRO. Wij Twentenaren zien er naar uit elkaar ook in het vierde kwartaal van 2018, bij leven en welzijn, zo­als een oud-lid zei, weer te ontmoeten. We doen dat in prin­cipe op de tweede woensdag van de maand. De volgende bijeenkomsten zijn op de woensdagen 10 oktober, 14 no­vember en 12 december 2018. Onze vaste locatie is: KMV Semper Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Olden­zaal. De ontvangst is daar vanaf 16.30 uur met een drankje, om ca 17.30 uur kan de warme maaltijd gebruikt worden en daarna is er nog tijd voor een “kop koffie” tot ca 19.30 uur.

 
Berichten
Op verzoek zenden wij u graag onze maandelijkse uitnodi­ging. Daarvoor ontvang ik dan graag uw (e-mail)adres of te­lefoonnummer. Uw eventuele partner/introducee is altijd ui­teraard van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt hetzelfde, dit betreft ook de leden uit de Euregio, het grensgebied in Duitsland. En mocht u verblijven in onze om­geving, kom gerust even buurten. In verband met eventuele wijzigingen in het programma (indien mogelijk te raadplegen via www.kveo.nl) en het gebruik van de maaltijd(die we van cateraar De Mandarijn betrekken)is uw opgave zeer ge­wenst. Die mededeling kan naar mij toe: twente.plv@kveo.nl of via telefoon 0546 57 46 07.

 
Henk Dekkers, plv . rayonofficier 


Uitnodiging voor 14 november staat binnen het hoofdstuk "Mededlingen"


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur