16 Twente

Vanuit het Mededelingenblad 233

16 TWENTE


Agenda
Ons rayon 16 bevindt zich gedeeltelijk in het golvende land­schap van Twente. Haar volkslied spreekt over het schone en nijvere Twente. De Twentse grenzen worden gevormd door de Dinkel en de Regge. Dit ook prachtige vakantiege­bied is een bezoek zeker waard. De grenzen van rayon Twente zijn echter groter. Wij verheugen ons in een plezie­rige belangstelling voor onze bijeenkomsten. Hierbij zijn er ook wederzijdse bezoeken aan en met de KVNRO. Rayon 16 ziet er naar uit elkaar ook in het eerste kwartaal van 2020 weer te ontmoeten. We doen dat in principe op de tweede woensdag van de maand.
De volgende bijeenkomsten zijn op de woensdagen 8 janu­ari, 12 februari en 11 maart. Onze vaste locatie is: KMV Semper Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Olden­zaal. (de januari-bijeenkomst zal waarschijnlijk op een ander adres plaatsvinden). De ontvangst in Oldenzaal is vanaf
16.30 uur met een drankje, om circa 17.30 uur kan de warme maaltijd gebruikt worden en daarna is er nog tijd voor een ‘kop koffie’ tot circa 19.30 uur. 


Berichten
Op verzoek zenden wij u graag onze maandelijkse uitnodiging. Daarvoor ontvang ik dan graag uw e-mailadres of telefoon­nummer. Uw eventuele partner/introducee is uiteraard altijd van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt het­zelfde; dit betreft ook de leden uit de Euregio, het grensgebied in Duitsland. In verband met eventuele wijzigingen in het pro­gramma (indien mogelijk te raadplegen via www.kveo.nl) en het gebruik van de maaltijd (die we van cateraar De Mandarijn betrekken) is uw opgave zeer gewenst. Die mededeling kan naar mij toe: twente.plv@kveo.nl of via telefoon 0546 57 46 07.
Henk Dekkers


Zie de uitnodiging onder "extra mededeling":Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur