16 Twente

Vanuit het Mededelingenblad 230

16 TWENTE

Agenda
Ons rayon bevin
dt zich met name in het golvende landschap van Twente. Haar volkslied spreekt over het schone en nij­vere Twente. Haar grenzen worden gevormd door de Dinkel en de Regge. Dit ook prachtige vakantiegebied is een be­zoek zonder twijfel waard. Ons rayon is echter groter dan Twente. Wij verheugen ons in een plezierige belangstelling voor onze bijeenkomsten. Hierbij zijn er ook wederzijdse be­zoeken aan en met de KVNRO Twente.

 
Rayon Twente ziet er naar uit, elkaar ook in het derde kwar­taal van 2019, weer te ontmoeten. We doen dat op de tweede woensdag van de maand. De volgende bijeenkom­sten zijn op de woensdagen 10 juli, 14 augustus en 11 sep­tember. Onze vaste locatie is: KMV Semper Crescendo, Wil­helminastraat 29b, 7571 CE Oldenzaal. De inloop is daar tussen 16:30 en 17:00 uur met een drankje, om circa 17:30 uur kan de warme maaltijd (de bekende ’blauwe hap’) worden gebruikt en daarna is er nog tijd voor een ‘kop koffie’ tot circa 19:30 uur. 


Berichten
Op verzoek zenden wij u graag onze maandelijkse uitnodi­ging. Daarvoor ontvang ik dan graag uw (e-mail)adres of telefoonnummer. Uw eventuele partner/introducee is uiter­aard altijd van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt hetzelfde, dit betreft ook de leden uit de Euregio, het grensgebied met Duitsland. In verband met eventuele wijzigingen in het programma (indien mogelijk te raadplegen via www.kveo.nl) en het gebruik van de maaltijd (die we van cateraar De Mandarijn betrekken) is uw opgave zeer ge­wenst. Die mededeling kan naar mij. 


Henk Dekkers


Zie verder de aankondiging op de pagina "Extra mededelingen"

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur