16 Twente

Vanuit het Mededelingenblad 232

16 TWENTE


Agenda
Ons rayon 16 bevindt zich met name in het golvende land­schap van Twente. Haar volkslied spreekt over het schone en nijvere Twente. Haar grenzen worden gevormd door de Dinkel en de Regge. Dit ook prachtige vakantiegebied is een bezoek zonder twijfel waard. Wij verheugen ons in een ple­zierige en groeiende belangstelling voor onze bijeenkom­sten. Hierbij zijn er ook wederzijdse bezoeken aan en met de KVNRO Twente. Rayon Twente ziet er naar uit elkaar ook in het laatste kwar­taal van 2019, bij leven en welzijn, weer te ontmoeten. We doen dat op de tweede woensdag van de maand. De vol­gende bijeenkomsten zijn op de woensdagen 9 oktober, 13 november en 11 december. Onze vaste locatie is: KMV Semper Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Olden­zaal. De inloop is tussen 16.30 en 17.00 uur met een drankje, om circa 17.30 uur kan de warme maaltijd (de bekende ‘blauwe hap’) worden gebruikt en daarna is er nog tijd voor een ‘kop koffie’ tot circa 19.30 uur

.
Berichten
Op verzoek zenden wij u graag onze maandelijkse uitnodi­ging. Daarvoor ontvang ik dan graag uw (mail)adres of tele­foonnummer. Uw eventuele partner/introducee is uiteraard altijd van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt hetzelfde; dit betreft ook de leden uit de Euregio, het grens­gebied met Duitsland. In verband met eventuele wijzigingen in het programma (indien mogelijk te raadplegen via www. kveo.nl) en het gebruik van de maaltijd (die we van cateraar De Mandarijn betrekken) is uw opgave zeer gewenst. Die mededeling kan naar mij toe: twente.plv@kveo.nl of via tele­foon 0546 57 46 07. 


Henk Dekkers


Zie de uitnodiging onder "extra mededeling"


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur