16 Twente

16 TWENTE

Vanuit het Mededelingenblad 236

Agenda 

Ons rayon 16 bevindt zich gedeeltelijk in het golvende land­schap van Twente. Haar volkslied spreekt over het schone en nijvere Twente. De Twentse grenzen worden gevormd door de Dinkel en de Regge. Dit ook prachtige en rustge­vende vakantiegebied is een bezoek nu zeker waard. Dat geldt met name nu vakanties in het buitenland momenteel niet meer zo voor de hand liggen. Wij zien er naar uit elkaar ook in het vierde kwartaal van 2020, bij leven en welzijn, weer te ontmoeten. We doen dat in principe op de tweede woensdag van de maand. De vol­gende bijeenkomsten zijn op de woensdagen 14 oktober, 11 november en 9 december. Onze vaste locatie is: KMV Sem-per Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Oldenzaal. De ontvangst in Oldenzaal is vanaf 16.30 uur met een drankje, om circa 17.30 uur kan de warme maaltijd gebruikt worden en daarna is er nog tijd voor een kop koffie tot circa 
19.30 uur. Uiteraard houden wij in deze coronatijd een slag om de arm. Raadpleeg daarom in voorkomend geval de website van de KVEO. Onze bijeenkomsten zullen natuurlijk aan de coronaregels voldoen. 


Berichten 
Op verzoek zenden wij u graag onze maandelijkse uitnodi­ging. Daarvoor ontvang ik dan graag uw (e-mail)adres of te­lefoonnummer. Uw eventuele partner/introducee is uiteraard altijd van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt hetzelfde, dit betreft ook de leden uit de Euregio, het grens­gebied in Duitsland. U kunt mij bereiken via: twente.plv@ kveo.nl of via telefoon 0546 57 46 07. 

Henk Dekkers 


 
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur