16 Twente

Vanuit het Mededelingenblad 230

16 TWENTE


Agenda
Ons rayon bevindt zich gedeeltelijk in het golvende land­schap van Twente. Haar volkslied spreekt over het schone en nijvere Twente. De Twentse grenzen worden gevormd door de Dinkel en de Regge. Dit ook prachtige vakantiege­bied is een bezoek zonder twijfel waard. De grenzen van Twente zijn echter niet die van ons rayon. Wij verheugen ons in een plezierige belangstelling voor onze bijeenkomsten. Hierbij zijn er ook wederzijdse bezoeken aan en met de KVNRO. Rayon 16 ziet er naar uit elkaar ook in het tweede kwartaal van 2019, bij leven en welzijn, zoals een oud-lid zei, weer te ontmoeten. We doen dat vrijwel altijd op de tweede woensdag van de maand. De volgende bijeenkomsten zijn op de woensdagen 10 april, 8 mei en 12 juni 2019. Onze vaste locatie is: KMV Semper Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Oldenzaal. De inloop is daar tussen 16:30 en
17:00 uur met een drankje, om circa 17.30 uur kan de warme maaltijd worden gebruikt en daarna is er nog tijd voor een ‘kop koffie’ tot circa 19:30 uur. 


Berichten
Op verzoek zenden wij u onze maandelijkse uitnodiging. Daarvoor ontvangen wij graag uw (e-mail)adres of telefoon­nummer. Uw eventuele partner/introducee is uiteraard altijd van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt het­zelfde, dit betreft ook de leden uit de Euregio, het grensge­bied in Duitsland. In verband met eventuele wijzigingen in het programma (indien mogelijk te raadplegen via www.kveo.nl) en het gebruik van de maaltijd (die we van cateraar De Man­darijn betrekken) is uw opgave zeer gewenst. Die mededeling kan naar: twente.plv@kveo.nl of telefoon (0546) 57 46 07. 


Henk Dekkers


Zie verder de aankondiging op de pagina "Extra mededelingen"

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur