16 Twente

Vanuit het Mededelingenblad 229

16 TWENTE


Agenda
Rayon Twente ziet er naar uit om elkaar ook in het eerste kwartaal van 2019 zoals een oud-lid zei, ‘bij leven en welzijn’ weer te ontmoeten. We doen dat in principe op de tweede woensdag van de maand. Een uitzondering is de bijeen­komst in januari. Die is op de derde woensdag 16 januari 2019. De locatie is Pelle’s eten & drinken, Hoofdstraat 9, 7561 AB Deurningen. De volgende bijeenkomsten zijn op de woensdagen 13 februari en 13 maart 2019. Onze vaste lo­catie is KMV Semper Crescendo, Wilhelminastraat 29b, 7571 CE Oldenzaal. De ontvangst is daar vanaf 16.30 uur met een drankje, om ca 17.30 uur kan de warme maaltijd gebruikt worden en daarna is er nog tijd voor een ‘kop koffie’ tot ca

19.30 uur.
 
Berichten
Op verzoek zenden wij u graag onze maandelijkse uitnodi­ging. Daarvoor ontvang ik dan graag uw (e-mail)adres of te­lefoonnummer. Uw eventuele partner/introducee is uiteraard altijd ook van harte welkom. Voor leden van andere rayons geldt hetzelfde, met name leden uit de Euregio, het grensge­bied in Duitsland. In verband met korte termijn wijzigingen in het programma (te raadplegen via www.kveo.nl) en het ge­bruik van de maaltijd (die we van een cateraar betrekken) is uw opgave noodzakelijk. Bericht mij s.v.p. via twente.plv@ kveo.nl of via telefoon 0546 57 46 07. 


Henk Dekkers, plv rayonofficier


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur