14 Noord-Holland

14 NOORD-HOLLAND

Vanuit het Mededelingenblad 231

Agenda
De maandelijkse borrel in de Marineclub derde kwartaal 2019: dinsdag 2 juli en dinsdag 3 september, aanvang 17:00 uur. Ter plaatse kan men zich opgeven voor een PA-diner voor de speciale prijs van € 14,95 p.p. In augustus is er geen bijeenkomst vanwege het zomerverlof van de Marineclub van vrijdag 26 juli tot en met dinsdag 20 au­gustus.

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur