14 Noord-Holland

14 NOORD-HOLLAND

Vanuit het Mededelingenblad 233


Agenda
Behalve in januari is er elke eerste dinsdag van de maand de maandelijkse borrel in de Marineclub. De eerste bijeen­komst in 2020 is namelijk pas op dinsdag 14 januari en is de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is met partner. Aanvang 17.30 uur. Om 18.15 uur drinken wij het nieuwe jaar in. Om 19.00 uur be­gint het buffet (warm en koud). Kosten: € 11,00 p.p. Opgave vóór 17 december 2019 bij de beheerder Marineclub: per e­mail: am.wilhelmus@mindef.nl of per telefoon: (0223) 61 42 25. Daarna is de maandelijkse borrel telkens om 17.30 uur op 4 fe­bruari en 5 maart met de mogelijkheid een PA-diner te nuttigen voor de speciale prijs van vijftien euro voor KVEO-leden en van twintig euro voor niet-KVEO-leden.

Dick Doornik
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur