14 Noord-Holland

14 NOORD-HOLLAND

Vanuit het Mededelingenblad 234

Berichten
Op dinsdag 14 januari vond de traditionele Helderse nieuw­jaarsbijeenkomst met partners in de Marineclub plaats. Deze bijeenkomst wordt in Noord-Holland al jarenlang gehouden voor al diegenen die als officier in de krijgsmacht hebben gediend, ongeacht of zij wel of niet lid zijn van een vereni­ging (KVMO, KVEO, KVNRO, NOV, VBM). Tot vorig jaar was er in Houten een centrale nieuwjaarsbij­eenkomst van de KVEO. Het bestuur heeft besloten om deze nieuwjaarsbijeenkomsten aan de rayons over te laten. Rayon Noord-Holland heeft deze ‘gedecentraliseerde’ en door de KVEO gesponsorde nieuwjaarsontmoeting ingepast in haar traditie. Met 46 aanwezigen was er een goede opkomst. Om half vijf werden de gasten ontvangen en werd er een aperitief genuttigd. Een door de KVMO aangeboden glas ‘bubbels’ werd geserveerd. 

Met de beste wensen van rayonofficier Peter van Maurik werd het glas geheven. Van het bestuur was Fred Hooge-land met echtgenote aanwezig. Fred wees nog eens op het belang van onze vereniging en vroeg aandacht voor de een­zaamheid onder oudere leden. Rond zeven uur werd aangevangen met een voortreffelijk koud en warm buffet. Het bleef vervolgens nog lang gezellig in de Marineclub. Wat het rayon Noord-Holland betreft was deze uitvoering een succes. 


Dick Doornik


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur