14 Noord-Holland

14 NOORD-HOLLAND

Vanuit het Mededelingenblad 229

agenda
Behalve in januari is er elke eerste dinsdag van de maand de maandelijkse borrel in de Marineclub. De eerste bijeenkomst in 2019 is namelijk pas op dinsdag 15 januari en is met part­ner. Aanvang 17:30 uur. Om 18:15 uur drinken we het nieuwe jaar in. Om 19:00 uur begint het buffet (warm en koud), kos­ten € 21,00 p.p. Opgave vóór 20 december 2018 bij de be­heerder Marineclub: per e-mail: am.wilhelmus@mindef.nl of per telefoon (0223) 61 42 25. Daarna telkens om 17:30 op 5 februari en 5 maart voor een speciale prijs van € 14,50 p.p. Opgave ter plaatse. 


Berichten
Op 10 oktober vond de jaarlijkse excursie van rayon 14 Noord-Holland plaats. Het doel was dit keer het Kazemattenmuseum in Kornwer­derzand met aansluitend een lunch in en een bezoek aan het recentelijk geopende Afsluitdijk Wadden Center. Er hadden zich 27 personen opgegeven (de meesten met partner). Om 10:00 uur werden wij ontvangen met koffie en de traditionele Friese oranjekoek. Enkele kilometers uit de Friese kust op de Afsluitdijk liggen de beroemde kazematten van Kornwerderzand. Die werden tussen 1932 en 1933 gebouwd als extra verdedigingsstelling voor de Vesting Holland. Het is de enige plek in Europa waar in de meidagen van 1940 de Duitse Blitzkrieg echt vastliep. Slechts 225 Nederlandse soldaten wisten ruim 15.000 Duit­sers tegen te houden. Een prestatie om trots op te zijn. Daar­bij heeft de Koninklijke Marine een belangrijke rol gespeeld. De kazematten vielen onder het commando van de stelling Den Helder. Schout bij Nacht H. Jolles gaf opdracht aan de commandant van Hr. Ms. “Johan Maurits van Nassau” op te stomen naar de Waddenzee. De kanonneerboot nam vanaf de Doove Balg een Duitse batterij bij Kornwerd onder vuur. De Duitsers werden daardoor gedwongen hun artillerie terug te trekken. Het schip werd twee dagen later overigens door Duitse bommenwerpers bij Callantsoog tot zinken gebracht. Zeventien bemanningsleden verloren daarbij het leven. Het museum ligt ten westen van de Lorentzsluizen. In 2010­2011 werd het vernieuwd en uitgebreid. Het bestaat uit een bezoekerscentrum, een aantal kazematten (commando-,

keuken/ luchtdoelremise-, mitrailleur-, kanon- en zoeklichtka­zemat) en een wachtlokaal. Na de koffie werd een boeiende film vertoond over het doel, het gebruik tijdens de roerige meidagen van 1940 en de hui­dige functie als museum. In het slot van de film maken de beelden indruk van de jaarlijkse herdenking op 4 mei waarbij de gesneuvelden van de Koninklijke Marine en de Konink­lijke Landmacht worden herdacht. In de film worden vetera­nen aan het woord gelaten die in de stelling de gevechten van nabij hebben ervaren. Na de film werden de kazematten bezocht die zo veel mogelijk in de originele staat verkeren. Op de herdenkingsplek staat een monument ter nagedach­tenis aan de commandant van de stelling Kapitein Christiaan Boers en ondercommandant Luitenant Ham. Verder een mo­nument ter nagedachtenis aan de gevallenen in de Wons­stelling en een monument ter nagedachtenis aan de 17 be­manningsleden van Hr.Ms. “Johan Maurits van Nassau”. Het museum, dat voornamelijk drijft op de enthousiaste mede­werking van bijna 100 vrijwilligers, is een bezoek meer dan waard. Om circa 12:30 uur begaven wij ons naar het Afsluitdijk Wad­den Center voor de lunch. Daarna kon men dit Center verder bezoeken waar zich een interactieve beleefexpositie bevindt met als hoofdthema het (over)leven van de Nederlanders in de Delta. Ook wordt het verhaal verteld van het UNESCO We­relderfgoed De Waddenzee, de Vismigratierivier in de Afsluit­dijk, de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer. Het Afsluitdijk Wadden Center is geen traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum. Het is een totaal-beleving met daarin onderdelen die Kornwerderzand en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid maken. Rond 15:30 uur was deze zeer geslaagde dag weer ten einde en keerde ie­dereen huiswaarts over de Afsluitdijk naar Noord-Holland.

 
Met vriendelijke groet, Dick Doornik, plv RO Rayon 14 (Noord-Holland)

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur