14 Kop van Noord-Holland

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
Elke eerste dinsdag van de maand is er de maandelijkse borrel in de Marineclub. De bijeenkomsten in het vierde kwartaal van 2017 zijn op dinsdag 3 oktober, 7 november en 5 december. Aanvang van de borrels is 17.30 uur. Het is mogelijk om na de borrel aan het diner deel te nemen. Opgave ter plaatse.

Berichten
Volgend jaar bestaat de Marineclub 150 jaar. De heer Cees Rondèl, historicus, heeft een presentatie gemaakt en wil die in de Marineclub laten zien aan geïnteresseerden. Het is het voornemen om die te houden op de Post-Actieven borrel op dinsdag 3 oktober a.s.

Het programma op deze avond is als volgt:
17.30 uur: Ontvangst met een aperitief (eerste drankje aan- geboden door de Marineclub)
18.00 uur: Aanvang presentatie 150 jaar Marineclub
19:30 uur: Aanvang 2-gangen menu. Kosten voor- en hoofd- gerecht € 14,50.
De leden/gasten dienen zich op te geven voor zowel de bor- rel/presentatie als voor het diner.
Aanmelden: T 0223-614225/657668 Email:  am.wilhelmus@mindef.nl
Inlichtingen: Dick Doornik (tel. 0227-592521 of 06-10283690)
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur