14 Noord-Holland

Vanuit het Mededelingenblad 228

14 NOORD-HOLLAND


Agenda
Elke eerste dinsdag van de maand is er de maandelijkse borrel in de Marineclub. In dit seizoen nog op de dinsdagen 2 oktober, 6 november en 4 december vanaf 17.30 uur met mogelijkheid deel te nemen aan een P.A. diner voor de spe­ciale prijs van € 14,50. Ter plaatse opgeven. Opgeven recht­streeks bij de Marineclub: tel. 0223-614225 / 657688 of per e-mail: marineclub@mindef.nl. Op woensdag 10 oktober is de jaarlijkse excursie. We ver­trekken met eigen vervoer naar het Kazematten museum in Kornwerderzand waar de ontvangst met koffie is gepland om
10:00 uur We worden rondgeleid over de voormalige kaze­mattenstelling, tussen 1932 en 1933 gebouwd als extra ver-dedigingsstelling voor de Vesting Holland. Om plusminus 12:30 uur begeven wij ons naar het pas ge­opende Afsluitdijk Wadden Center waar de lunch wordt ge­bruikt. Na de lunch bestaat de mogelijkheid om dit Center te bezoeken waar zich een interactieve beleefexpositie met als hoofdthema het (over)leven van de Nederlanders in de Delta. Vervoer: per (eigen) auto en het advies is zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Meerijders betalen de chauffeur €5. Toegang tot het Kazemattenmuseum is gratis met Veteranen-pas en Museumjaarkaart. Vergeet dus niet deze mee te ne­men! Voor de overige deelnemers is de toegang € 6,50 (con­tant of met betaalpas, geen creditcard). De kosten van de lunch bedragen €14,50 p.p. Opgeven per ommegaande bij mij onder vermelding van 1.Eventuele dieetwensen 2.Het aantal personen. 3.Wel/niet in bezit Veteranenpas/Museumjaarkaart.

Met vriendelijke groet, Dick Doornik, plv. rayonofficier


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur