12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 229

12 DE KEMPEN

Agenda
Elke eerste donderdag van de maand is er een ‘inloopbor­rel-middag’ bij Brasserie ‘’t Boshuys’ (op het terrein van Mu­seum ‘Bevrijdende Vleugels’) aan de Sonseweg 39 te Best. Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en be­gint om 16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten is op de donderdagen 8 januari. Elke derde dinsdag van de maand is er voor leden een ‘koffie-plus-ochtend’ , tot nader order bij “ ’t Boshuys” (in verband met brand in het ‘Joe Mann Paviljoen’) te Best. De aanvangstijd van deze bijeen­komst is 11.00 uur. De volgende bijeenkomst zal plaatsvin­den op dinsdag 18 december. In plaats van dinsdag 15 ja­nuari is er op donderdag 17 januari 2019 een nieuwjaarsreceptie met diner in ’t Boshuys. Nadere bijzon­derheden in de persoonlijke uitnodigingen die worden ver­zonden aan alle belangstellenden. 

Berichten
Omdat de leden van ons Rayon voor een groot deel zijn ge­vestigd in de omgeving van hun oude werkplek, te weten de Legerplaats Oirschot en de Vliegbasis Eindhoven, hebben we onze bijeenkomsten vaak georganiseerd in de directe omgeving van “Groot-Eindhoven”. De stad Helmond wenst daar zeker niet toe te behoren, reden te meer om daar eens een kijkje te nemen. Na een diepgaande strategische ver­kenning. kozen we voor het Helmonds Kasteel-museum. Op 23 oktober om 15 uur verzamelde het gezelschap van 36 le­den en partners, zich daar in een schitterende zaal voor kof­fie/thee met appelgebak, waarna we een uitvoerige rondlei­ding kregen door het prachtige kasteel. Indrukwekkende architectuur met veel authentieke kunst, meubels, wapens en gereedschappen en een interessante toelichting op de historische rol van het kasteel en zijn diverse “Heren van Helmond”, zoals bijv. in de 80-jarige oorlog.


Ook de recente geschiedenis kwam aan bod met de functie van het kasteel als stadhuis en trouwlocatie, (tentoongestelde trouwjurken voor de dames als bonus). Het bezoek viel aldus bij ieder­een in de smaak want er was “voor elck wat wils”. Daarna werd het tijd voor het aperitief en buffetdiner. Ons lid Fred Boogaarts is lid en ex-bestuurslid van de Hel­mondse Golfclub “Overbrug” en hij maakte ons attent op de mogelijkheid om in het recent geopende nieuwe clubhuis te dineren. Daar hebben we geen spijt van gekregen: een prachtige locatie op 5 autominuten van het Kasteel bood 40 dames en heren van ons rayon vanaf 17 uur gastvrijheid. 


Tij­dens het aperitief werd tot (bijna) ieders verrassing onze Voorzitter, Marcel Celie, welkom geheten en na enkele minu­ten bleek waarom. Onze vorige Rayonofficier, Paul de Lange, werd door hem geëerd met de titel “Lid van Verdienste” van de KVEO. De met deze waardering gepaard gaande oor­konde werd voorgelezen en daaruit bleek duidelijk dat nu ook op landelijk niveau Paul ’s grote verdiensten (9 jaar lang) 


als Rayonofficier van “De Kempen” waren opgevallen. Zo­zeer zelfs dat hij het allereerste “Lid van Verdienste” van onze Vereniging is geworden. Na deze feestelijke plechtig­heid en enkele stichtende woorden van ondergetekende over eenzaamheidsbestrijding, werving en interne communicatie, werd het Italiaanse buffet-diner geopend. Dat was van een uit­stekende kwaliteit en kwantiteit, maar vooral diversiteit, met zowel koude als warme gerechten, met vlees, vis (met Itali­aanse mosselen als verrassing) en vegetarisch, een echt culi­nair feestje. De attente en vriendelijke bediening en de prima tafelwijnen maakten de zeer geanimeerde beleving compleet.

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur