12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
Maandelijkse bijeenkomsten
Elke eerste donderdag van de maand is er een ‘inloopborrelmiddag’ bij Brasserie ‘t ‘Boshuys’ (op het terrein van Museum ‘Bevrijdende Vleugels’) aan de Sonseweg 39 te Best.

Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en begint om 16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op donderdag 5 april, 3 mei (zie bij berichten) en 7 juni.
Elke derde dinsdag van de maand is er voor leden een ‘kof- fie-plus-ochtend’ in het ‘Joe Mann Paviljoen’ te Best. De aanvangstijd van deze bijeenkomst is 11.15 uur. De komende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 17 april, 15 mei en 19 juni.
Voor deze bijeenkomsten (die voor eigen rekening komen) is geen opgave vooraf nodig.

Berichten
De nieuwjaarsreceptie van het rayon werd gehouden op 18 januari. Ondanks enkele afzeggingen als gevolg van de stormschade op die dag en de griepepidemie, werd door 39 leden en hun partners deelgenomen aan de geanimeerde receptie en het smakelijke, winterse buffetdiner. De nieuwjaarswens ging gepaard met het gedenken van de overleden leden en partners en een terugblik op de activiteiten in het afgelopen jaar. De locatie, ‘Het Buitenhuys’ was omgetoverd in een stemmige ambiance, die duidelijk bijdroeg aan de feestvreugde. 

Voorjaarsbijeenkomst.  Deze   is   gepland   op   donderdag 3 mei om 15.00 uur in het ECHOS Home ‘De Vrijheid’, tegen- over de hoofdingang van de Legerplaats Oirschot. Het programma bestaat uit een boeiende lezing door ons rayonlid Kol. b.d. Arts-chirurg (Niet Praktiserend) Marty Luiting over zijn vier uitzendingen voor het Internationale Rode Kruis en zeven uitzendingen met Defensie. Hij gaat in op de term oorlogschirurgie, de mogelijkheden en beperkingen van het werken met een klein team van professionals op plaatsen waar de infrastructuur beduidend verschilt van de situatie in Nederland en waar ook veel andere culturele omstandigheden een rol spelen.

Getracht wordt deze bijeenkomst ook te gebruiken voor wervingsactiviteiten.

Na de voordracht volgt een aperitief en gezamenlijke tapas- maaltijd. Nadere bijzonderheden volgen in de persoonlijke uitnodigingen die eind maart worden verzonden aan allen die daarvoor tot nu toe interesse hebben getoond of die zich daarvoor alsnog aanmelden bij de rayonofficier.

Henri Grootveld
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur