12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 233

Agenda
Elke eerste donderdag van de maand is er een inloopborrel­middag bij Brasserie ’t Boshuys (op het terrein van Museum Bevrijdende Vleugels) aan de Sonseweg 39 te Best. Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en begint om
16.00 uur. Elke derde dinsdag van de maand is er voor leden een kof-fie-plus-ochtend bij het Joe Mann Paviljoen, Joe Mannweg 4, te Best. De aanvangstijd van deze bijeenkomst is 11.00 uur. Deelname aan deze bijeenkomsten behoeft niet te worden aangemeld en komt voor eigen rekening.
De nieuwjaarsreceptie met diner zal plaatsvinden op don­derdag 9 januari om 17.00 uur in bovengenoemde Brasserie ‘t Boshuys. Nadere bijzonderheden worden vermeld in de persoonlijke uitnodigingen die bij het ter perse gaan van dit blad reeds zijn verzonden aan diegenen die daarvoor steeds belangstelling hebben getoond. Zo niet, neem dan contact op met de RO. 


Berichten
Wat een stom onderwerp voor een lezing op je najaarsbij­eenkomst: Pensioenen! “Daar is toch niks aan te doen”, “Veel te ingewikkeld voor onze doelgroep”, “Ik dacht dat het gezellig zou worden, het gaat toch om saamhorigheid?” en meer van dergelijke clichés spookten door ons hoofd bij het uitnodigen van onze gastspreker, een bekende criticus van ons huidige pensioenstelsel. En dat bleek toch alles mee te vallen toen we op 23 oktober bij elkaar kwamen in het Echo’s Home De Vrijheid (tegenover de Legerplaats Oirschot). In to­taal hadden vierendertig personen zich aangemeld. 


Onder het genot van een kopje of glaasje met iets lekkers her­nieuwden we onze kennismaking en wachtten op de aan­komst van onze inleider, Rob de Brouwer. Hij zou spreken over het pensioenakkoord en de teloorgang van het pensioenstel­sel. Rob was over deze materie onder andere op 25 juli te zien geweest in het Tv-programma Hollandse Zaken van Omroep Max en had het boek: “21 Mythes en onwaarheden over ons pensioen” op zijn naam staan, dus we waren zeer benieuwd.


Op het afgesproken tijdstip (15.00 uur) echter: géén Rob en na geruime tijd bereikte ons het bericht dat hij ergens met een lekke band stond. Omdat onzeker was of en wanneer hij zou aankomen voor zijn lezing, bood de aanwezige hoofdbe­stuur-pensioenexpert en lid van het verantwoordingsorgaan ABP, Jan van Harmelen, aan, in zijn plaats, die voordracht te houden over het pensioenakkoord, die hij ook op de recente Rayonofficieren-bijeenkomst had gegeven. We maakten daar dankbaar gebruik van, omdat het verdere programma anders in de soep (of stamppot) zou lopen. 


Maar al tien minuten nadat Jan was begonnen kwam Rob hij­gend en gehuld in dayglow veiligheidsvestje binnen en werd toch begonnen met het reguliere programma. Zijn lezing was voor velen een echte ‘eyeopener’, omdat hij duidelijk aangaf dat er voor het huidige pensioenstelsel een heel logisch al­ternatief bestond, het zogenaamde omslagstelsel (met ver­mogen), dat niet alleen dreigende kortingen op ons pensi­oen kon voorkomen, maar zelfs indexatie (met terugwerkende kracht) mogelijk zou maken.

 
Bij de gepresenteerde cijfers vielen twee dingen op: geen enkel EU-land heeft een rekenrente die zo extreem laag is als de onze en geen enkel EU-land heeft zoveel voor zijn pensi­oen gespaard als Nederland, sterker nog: in onze pot zit 197% van ons BBP, in België en Duitsland 7%! Rob toonde aan dat zo’n omslagstelsel niet alleen betaalbaar was en niet alleen gunstig voor de gepensioneerden, maar ook voor alle nog niet gepensioneerde deelnemers zekerheid bood tegen lagere pensioenpremies. 


Er was uiteraard de nodige scepsis over het gepresenteerde (als iets te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook niet waar), maar deze ingewikkelde materie lijkt alleszins de moeite waard om te bespreken binnen onze KVEO, op de in het MB aangekondigde themabijeenkomst. Rob uitnodigen als spreker is in ieder geval voor alle rayons een aanrader en zal zeker leiden tot levendige discussies. 


Na afloop van de lezing gingen we over tot het aperitief, waar soms verder werd gedebatteerd over het onderwerp, maar vooral heel gezellig gekletst. Voor het diner was gekozen voor een heerlijk herfstig stamppot-buffet met keuze uit drie variaties, dat werd afgesloten met een heerlijke ijstaartcom­positie als dessert. Na de knusse nazit verlieten de laatsten rond half tien voldaan het pand. Henri Grootveld

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur