12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 234

Agenda
Elke eerste donderdag van de maand is er een inloopborrel­middag bij Brasserie ’t Boshuys (op het terrein van Museum Bevrijdende Vleugels) aan de Sonseweg 39 te Best. Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en begint om
16:00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op donder­dag 2 april en 7 mei. Elke derde dinsdag van de maand is er voor leden een koffie-plus-ochtend, tot nader order in het Joe Mann Paviljoen aan de Sonseweg (Joe Mannweg 4) te Best. De aanvangstijd van deze bijeenkomst is 11:00 uur. De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 21 april en 19 mei.

 Berichten
Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 9 ja­nuari jl. en omdat we over de voorgaande drie versies steeds lovende kritieken hadden gekregen, opnieuw in ’t Boshuys, in de feestelijk versierde Brasserie Boszicht. Ruim veertig le­den en partners hadden zich ingeschreven, onder wie ook de nieuwe secretaris van het bestuur Lex Kraft van Ermel en zijn echtgenote Bettina. Lex kwam poolshoogte nemen om te ervaren hoe wij op rayonniveau onze nieuwjaarsreceptie re­gelden, nu de landelijke receptie was afgeschaft. Nou, dat liep prima: na het welkomstdrankje en een heerlijke amuse,
was er even ruimte voor het gedenken van de overledenen, een beknopt jaaroverzicht en een woordje van onze gast. Toen iedereen zijn plaatsje had gevonden werd het viergan­gen (keuzemenu) diner opgediend: heel erg smakelijk, fraai vormgegeven en heel vriendelijk uitgeserveerd. De stem­ming was vrolijk, de conversatie geanimeerd en de papillen werden verwend. Tijdens de nazit met koffie toe leken niet veel gasten om de centrale receptie in Houten te treuren en dat gold kennelijk ook voor onze secretaris. Volgend jaar lijkt een Brabantse nieuwjaarsreceptie, met onze beide buurray­ons, tot de mogelijkheden te behoren!

Henri Grootveld

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur