12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 234


Agenda 
De najaarsbijeenkomst is gepland op woensdag 7 oktober in herberg De Mispelhoef in Eindhoven. Het programma (in­loop vanaf 15.00 uur) bestaat uit een boeiende lezing door Bert Tip over de geschiedenis van het Philips-concern in Nederland (zie www.philipsinnederland.nl), gevolgd door een rijkelijk versierde borrel, alles binnen de coronaregels. Het volledige programma is inmiddels al verzonden aan de leden van het rayon en diegenen die daarvoor belangstelling hebben getoond. Als u interesse heeft en nog geen uitnodi­ging heeft ontvangen, neem dan voor 25 september contact op met de rayonofficier. 
Nu de Corona-maatregelen dat weer mogelijk maken, heb­ben we ook onze reguliere bijeenkomsten weer hervat. Daar­bij is het mogelijk gebleken -op gepaste afstand -toch een gezellige sfeer te creëren. Zie foto bij het Joe Mann Paviljoen op 18 augustus 2020. 

Nu de Corona-maatregelen dat weer mogelijk maken, heb­ben we ook onze reguliere bijeenkomsten weer hervat. Daar­bij is het mogelijk gebleken -op gepaste afstand -toch een gezellige sfeer te creëren. Zie foto bij het Joe Mann Paviljoen op 18 augustus 2020. 
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur