12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 230

12 DE KEMPEN


Agenda
Elke eerste donderdag van de maand is er een inloopborrel­middag bij Brasserie ’t Boshuys (op het terrein van Museum ‘Bevrijdende Vleugels’) aan de Sonseweg 39 te Best. Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en begint om
16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op de don­derdagen 4 april en 2 mei. Elke derde dinsdag van de maand is er voor leden een ‘kof­fie-plus-ochtend’, tot nader order bij ’t Boshuys in Best (in verband met brand in het ‘Joe Mann Paviljoen’). De aan­vangstijd van deze bijeenkomst is 11.00 uur. De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 16 april en dinsdag 21 mei. Berichten
In een gure winterse bui afreizen naar een verlaten hutje in het bos, om daar het begin van het nieuwe jaar te vieren, dan moet er wel sprake zijn van echte saamhorigheid! En dat was dan ook het geval tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van ons rayon op 17 januari: ruim veertig leden weerstonden de elementen om in het gezellige ’t Boshuys gezamenlijk te ge­nieten van goede spijs en drank, maar vooral van elkaars ge­zelschap. De avond werd geopend met een kort jaarover­zicht, de herdenking van de ons ontvallen leden/partners en een toast op het nieuwe jaar. 

De gekozen nieuwe opzet, zowel qua inrichting van de zaal met hoge en lage tafels, die tot het wisselen van gespreks­partners uitnodigde, als qua maaltijd, die rimpelloos over­ging van hapjes bij het aperitief, via heerlijke amuses en tapas-gerechtjes, naar het hoofdgerecht en een uitbundig dessert-buffet, werd alom zeer gewaardeerd. Het was reuze­gezellig en de enkeling die dit soort bijeenkomst in ons rayon voor de eerste keer meemaakte, heeft zeker de smaak te pakken gekregen. 

We hopen dat we in de toekomst nog veel meer deelnemers kunnen aantrekken en door ‘mond-tot-mond-reclame’ ook nieuwe leden kunnen werven.

Henri GrootveldFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur