12 de Kempen

Vanuit het Mededelingenblad 227

12 DE KEMPEN


Agenda

Elke eerste donderdag van de maand is er een ‘inloopborrel- middag’ bij Brasserie ‘’t Boshuys’ (op het terrein van Mu- seum ‘Bevrijdende Vleugels’) aan de Sonseweg 39 te Best. Deze activiteit is bedoeld voor leden en hun partner en be- gint om 16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is op don- derdag 5 juli. Elke derde dinsdag van de maand is er voor le- den een ‘koffie-plus-ochtend’ in het ‘Joe Mann Paviljoen’ te Best. De aanvangstijd van deze bijeenkomst is voortaan om 11.00 uur. De komende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 17 juli. Voor deze bijeenkomsten (die voor eigen rekening komen) is geen opgave vooraf nodig.


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur