11 de Meierij

Vanuit het Mededelingenblad 229

11 DE MEIERIJ

Agenda
De volgende bijeenkomst, de nieuwjaarsborrel met lunch, is op donderdag 17 januari 2019. Aanvang 11.30 uur, Restau­rant De Waag, Markt 32/33 5281 AV Boxtel. De kosten zijn voor eigen rekening. De secretaris stuurt iedereen weer een mail ter bekend stelling. 

Berichten
Op 16 november is de eerste lunchbijeenkomst in Boxtel gehouden. Er waren veertien deelnemers maar helaas ook vijf afzeggingen. Al met al toch een leuke opkomst voor de eerste keer. De heer Frans Sedee, één van de initiatiefne­mers, bracht een zeer aangename voordracht over zijn kleurrijke militaire carrière. Dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd en meteen is afgesproken dat dit navol­ging verdient. Er hebben zich reeds vier personen gemeld die graag op de volgende bijeenkomst het woord willen voeren. Het was zelfs zo gezellig dat er vergeten is om foto’s te maken. Een zeker gemis maar een leer voor de volgende keer. De facultatieve lunch was zeer goed verzorgd en de uitgeschonken wijn was van grote klasse. Om 15.00 uur werd geanimeerd afscheid genomen met de belofte tot volgende keer. 

Frans Rademaker
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur