11 de MeierijVanuit het Mededelingenblad 234

Berichten
Dankbaar gebruik makend van het wijze inzicht van ons KVEO-bestuur de centrale nieuwjaarsreceptie ingaande 2020 om te zetten in decentrale bijeenkomsten, heeft ons rayon op 16 januari een zeer geslaagde start van het nieuwe verenigingsjaar gemaakt. Met de beschikbaar gestelde sub­sidie aangevuld met een bijdrage van de deelnemende le­den, kon een feestelijke vijfgangen lunch worden geser­veerd. Gelukkig begrepen veel leden dat het een bijzondere bijeenkomst zou worden en dus werd er ‘massaal ingete­kend. Liefst 27’ leden namen aan het festijn deel. Heel bij­zonder en beloftevol voor de rest van het jaar. 

RO Hans de Vries hield een korte speech waarin hij niet al­leen een ieder een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid wenste, maar ook het bestuur bedankte voor de ondersteu­ning van de bijeenkomst. Gelukkig waren er geen leden die ons het vorig jaar zijn ontvalleen. Fred Hoogeland, vertegen­woordiger van het bestuur, herinnerde er ons fijntjes aan dat er nog geen sprake was van een definitieve beleidsombui­ging, maar dat het ‘slechts’ een proef betrof. Wel begreep hij snel dat als het aan ons rayon ligt, die beleidswijziging op korte termijn zou worden bevestigd. Waarvan acte. 

Gegroepeerd rond een drietal tafels ontstonden al snel zeer geanimeerde gesprekken, aangemoedigd door de wel zeer smakelijke gerechten die ons voorgeschoteld werden, uiter­aard begeleid door prima wijnen. Chapeau voor De Waag Boxtel. De gehele bijeenkomst nam een kleine vier uur in be­slag, waarna een ieder uiterst tevreden weer naar huis ging. Onze conclusie: goede formule, snel omzetten in beleid. 

Hans de Vries en Frans Rademaker
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur