11 de Meierij

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
De frequentie van de bijeenkomsten zal (voorlopig) op eenmaal per twee maanden worden gehouden.

Berichten
Op donderdag 18 januari vond er weer een (men only) social plaats van ons rayon in het restaurant De Waag te Boxtel.

Deze bijeenkomst was de eerste in het nieuwe jaar en bood dus de gelegenheid elkaar met het bekende glas geheven, een goed en gezond 2018 toe te wensen. Van die gelegenheid maakten dertien leden gebruik. Ietsje minder dus dan bij de vorige bijeenkomst, maar toch ruim voldoende om met vertrouwen op de nieuw ingeslagen weg verder te gaan.

Na de uitwisseling van nieuwjaarswensen gingen we aan tafel. De Waag serveerde een heerlijke soep vooraf. Daarna kreeg Fred Hoogeland het woord om namens het bestuur van de KVEO nogmaals het belang van onze vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan ABP te onderstrepen en ons op te wekken toch vooral onze stem uit te brengen op onze kandidaten in april a.s.

We hadden allemaal uitgekeken naar een voordracht van Jan Bruurmijn, maar hij moest helaas kort voor de bijeenkomst afzeggen. Jan, all the best, we houden het nog te goed. Frans Rademaker had gelukkig Michiel Sandbergen bereid gevonden zijn ‘levensverhaal’ te presenteren. Er werd aandachtig geluisterd naar de ervaringen van Michiel tijdens zijn rijk gevarieerde loopbaan en uiteraard ging zijn geïnteresseerde gehoor in op een aantal opmerkelijke aspecten. Michiel, nogmaals hartelijk dank.

Het hoofdgerecht was van grote klasse. De Waard heeft dan ook een prima reputatie en die werd meer dan waargemaakt. Tijdens het dessert werd van gedachten gewisseld over de volgende bijeenkomst. Iedere maand bijeenkomen, zoals Frans Sedee begrepen had, werd toch wel een beetje te veel van het goede gevonden, dus houden we de frequentie (voorlopig) op eenmaal per twee maanden.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op vliegbasis Volkel. Ondanks de recent strak aangehaalde veiligheidsrestricties, ziet het organiserende ‘comité’ toch kans een aantrekkelijk programma te organiseren. Dit programma is ook bedoeld voor de dames en zal onder de subsidieregeling vallen.

Aan het eind van de middag gingen de wegen uiteen. Iedere deelnemer was uiterst tevreden over de ‘social’: prima lunch, uitstekende ambiance. Daar wil je gewoon bij zijn. Wij rekenen dan ook weer op een grote opkomst als we op 22 maart in Volkel bijeenkomen.

Hans de Vries en Frans Rademake


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur