11 de Meierij

Vanuit het Mededelingenblad 231

11 DE MEIERIJ


Berichten
Bezoek aan NAVO Hoofdkwartier Brussel.
Op 25 april hebben 23 leden van het rayon De Meierij een bezoek gebracht aan het splinternieuwe NAVO Hoofd­kwartier in Brussel. Na een voorspoedige heenreis (luxe bus) en een nogal forse veiligheidscontrole, werd eerst gebruik gemaakt van een lunch in de ‘bedrijfskantine’. Dat bleek niet zomaar een kantine te zijn waar je iets kunt eten, maar een plek waar uitstekende buffetten voor ongeveer elke (NATO) nationaliteit aanwezig waren.


 


Na de lunch werden we in de vergaderzaal bij de Neder­landse delegatie ontvangen en vervolgens interactief geïn­formeerd door het hoofd van de Nederlandse Militaire Ver­tegenwoordiging VADM Ben Bekkering, de politiek adviseur Andre Wiggen en Kol Wiebe Baron. Op een zeer openhartige manier werd ingegaan op alle vra­gen betreffende onder meer (de ervaren druk uit) Rusland, de VS, de positie van Turkije en de intensieve samenwerking met de EU. Opvallend is dat het militaire- en het BZ-deel van de dele­gatie volkomen zijn geïntegreerd. Dat werkt snel en efficiënt en voorkomt bureaucratie en misverstanden. Naast Neder­land opereren de delegaties van Canada en het VK op gelijke wijze. Mochten er nog NATO-sceptici onder het gezelschap zijn geweest dan was na afloop wel duidelijk dat dit veiligheidsin­stituut goud waard is en dat niet alleen uit het oogpunt van military hardware, maar misschien nog wel meer als intensief overlegplatform. De contacten van onze RO met de NAVO moeten wel erg goed zijn. Hoe krijg je anders als club gepensioneerden een twee uur durende presentatie door de top van de NL-dele­gatie in Brussel?! Ondanks het feit dat we deze dag meer dan vijf uur in de bus hebben doorgebracht was het zeer de moeite waard. Daar waren alle heren en dames het helemaal over eens. 


Frans Rademaker

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur