10 Noord-Brabant West

Vanuit Mededelingenblad 226

Agenda
De komende rayonbijeenkomst met partner is de tweede bijeenkomst van dit jaar. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 28 maart en vindt plaats in uitspanning ‘De Fazanterie’, St Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout (076 – 561 30 95). Zoals gewoonlijk is de inloop vanaf 16.30 uur. Om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Voor zover u dit nog niet hebt gedaan, wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk 26 maart a.s. op te geven. Aanmelden bij voorkeur per e-mailbericht of anders per telefoon.
De derde rayonbijeenkomst is op donderdag 28 juni. Aanmelden uiterlijk 26 juni.

Op genoemde bijeenkomsten bent u welkom met uw partner. Aanmelden onder vermelding van vlees / vis bij: Rayonofficier (RO) Lkol bd F.J.M. Dirks
M: 065 – 371 9668 E: fjmdirks@veteranen.nl Of bij plv RO Maj (R) bd J.L. Bokkelkamp
M: 065 – 479 7612 E: bokke002@hotmail.com Frans J.M. Dirks, RO
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur