10 Noord-Brabant WestVanuit Mededelingenblad 233

Agenda

De komende rayonbijeenkomst met partner is de laatste bijeenkomst van dit jaar. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 december 2019 in: De Fazant, St Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout, telefoon: (076) 561 30 95. Conform eerdere afstemming binnen het rayon, wordt eenieder op dit Gala Kerstdiner verwacht in Gekleed Tenue/avondbaadje of smoking waarbij de dames hierbij passende avondkleding dragen. Gezien het speciale karakter van deze rayonbijeenkomst is de inloop vanaf 18:00 uur, waarbij u bij binnenkomst een aperitief wordt aangeboden. Naar verwachting begint het Kerstdiner om 19:00 uur. Opgeven kan bij Jos of Frans (voor contactgegevens zie hieronder).

Voor de het komend jaar 2020 is de planning als volgt:

·         Donderdag 9 januari, nieuwjaarsreceptie van rayon 10, aanmelden vóór 7 januari;

·         Donderdag 26 maart, reguliere rayonbijeenkomst, aanmelden vóór 24 maart;

·         Donderdag 28 mei, reguliere rayonbijeenkomst, aanmelden vóór 26 mei;

·         Donderdag 23 juli, reguliere rayonbijeenkomst, aanmelden vóór 21 juli;

·         Donderdag 24 september, reguliere rayonbijeenkomst, aanmelden vóór 22 sep;

·         Donderdag 17 december, Gala Kerstdiner, aanmelden vóór 15 december.

Voor de reguliere bijeenkomsten is de inloop zoals gewoonlijk vanaf 16.30 uur. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Voor de Nieuwjaarsreceptie en voor het Gala Kerstdiner volgen t.z.t. meer details.

 

Berichten

Iedere bezoeker aan onze rayonbijeenkomsten, heeft inmiddels gezien dat de nieuwe uitbater van De Fazant, Patrick van Asch, het etablissement enorm heeft verbouwd en uitgebreid. Wat de consequenties van deze verandering betekenen voor onze reguliere bezoeken is nog “koffiedik kijken”. De toekomst zal dit uitmaken. In ieder geval was het laatst opperst gezellig met een voortreffelijke mosselmaaltijd of een tournedos, zoals onderstaande foto’s getuigen:

 

 

 

Op verzoek van het hoofdbestuur hebben wij een begin gemaakt met een bijzondere actie om aandacht te besteden aan rayonleden van 85 jaar en ouder. Hiertoe zijn alle betrokkenen per e-mailbericht of brief uitgenodigd. Een deel heeft hierop positief gereageerd, hetgeen tot een huisbezoek heeft geleid. In het algemeen wordt de actie als zeer welkom ervaren. Ook zijn er leden met een actief sociaal leven, die aangeven hiervoor later graag geïnteresseerd te zijn.

Momenteel zijn er 30 rayonleden, die onder deze categorie vallen en die wij graag aanspreken als de Zeer Sterken. Voor 2020 hebben wij het plan een Dag der Zeer Sterken te organiseren. Hiervoor hebben wij het oog laten vallen op het Oorlogsmuseum Overloon, vanwege de viering van 75-jaar vrijheid. Dit uitstapje exclusief voor de Zeer Sterken komt dus naast de reguliere bijeenkomsten in 2020 (zie overzicht hierboven).

Op alle bijeenkomsten bent u van harte welkom met uw partner. Aanmelden onder vermelding van vlees / vis bij voorkeur via een e-mailbericht anders per telefoon, bij

Rayon Officier (RO)           lkol bd F.J.M. Dirks           E: fjmdirks@veteranen.nl,              M: 0653719668

Plv RO                                   maj bd J.L. Bokkelkamp   E: bokke002@hotmail.com,          M: 0654797612Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur