10 Noord-Brabant West


10 NOORD-BRABANTWEST

Vanuit Mededelingenblad 231

Agenda
Onze bijeenkomsten vinden plaats in uitspanning ‘De Fazan­terie’, St Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout, telefoon: (076) 561 30 95. KVEO-leden van andere rayons worden van harte uitgeno­digd om deelgenoot te zijn van de spreekwoordelijke Bra­bantse gemoedelijkheid. Elkaar begroeten en ontmoeten, daar gaat het om. Natuurlijk onder het genot van een drankje, om daarna samen aan tafel te gaan. Opgeven kan bij Jos of Frans (de contactgegevens staan op de voorlaat­ste bladzijde van dit blad). Voor de rest van het jaar 2019 is de planning als volgt:

donderdag 25 juli 2019, aanmelden vr 23 juli;

donderdag 26 september 2019, aanmelden vr 24 sep­tember;

donderdag 19 december 2019, aanmelden vr 17 december (kerstdiner aanvang 18:00 uur). 

Voor deze bijeenkomsten (m.u.v. het kerstdiner) is de inloop zoals gewoonlijk vanaf 16:30 uur. Om 18:00 uur gaan we aan tafel. Uw bijdrage voor het diner bedraagt € 25,75 p.p. U wordt verzocht deze bijdrage, samen met uw drankjes, na afloop ter plekke te betalen. Daartoe ontvangt u bij binnen­komst een bestelbon. Op alle bijeenkomsten bent u van harte welkom met uw part­ner. Aanmelden onder vermelding van vlees/vis, bij voorkeur via een e-mailbericht, of anders per telefoon bij uw rayonoffi­cier of zijn plaatsvervanger. 

Berichten
De laatste periode is een aantal (partner)leden overleden. Een speciale melding willen we graag doen bij het overlijden op 26 april 2019 van Rietje Eger–Gubbels e.v. maj b.d. Art Eger. Rietje was een trouwe bezoeker van onze bijeenkom­sten. Zij hield van interactie en gaf te pas en te onpas haar mening. Om dit op bepaalde momenten te regulieren, werd zij door de RO behandeld als een koningin. Dit royale gebaar imponeerde haar, waardoor de spreker zijn betoog kon vervolgen. Bij de uitvaart op 3 mei was een groot aantal rayonleden aanwezig om haar de laatste eer te bewijzen. Namens alle leden van rayon 10 wensen wij Art alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. En voor Rietje: dat zij ruste in vrede.
Frans Dirks.


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur