10 Noord-Brabant West

Vanuit Mededelingenblad 224

Agenda
De komende rayonbijeenkomst met partner is de vijfde bijeenkomst van dit jaar. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 27 september 2017. Aanmelden uiterlijk 25 sep- tember 2017. De bijeenkomst vindt plaats in uitspanning ‘De Fazanterie’, St Annadreef 2 4851RC Ulvenhout (076 – 5613095) 

Deze bijeenkomst kenmerkt zich door een lezing van Jos Bokkelkamp over zijn werk voor de financiële diensten van de NAVO en de Wereldbank. Vandaar dat de inloop op woensdag 27 september a.s. van 16.30 tot 16.45 uur is be- paald. Jos start zijn lezing om 16.45 uur en gaat door tot 17.30 uur maximaal. Dan is er nog tijd voor samenkomst en bijpraten van 17.30 tot 18.00 uur. De planning is dat we om 18.00 uur aan tafel gaan.
Even voor de duidelijkheid: wilt u de lezing bijwonen, dan verzoeken wij u tussen 16.30 en 16.45 uur aanwezig te zijn. Laat u de lezing schieten, dan verzoeken wij u vanaf 17.30 uur aanwezig te zijn.

Voorts is de planning als volgt:
Zesde bijeenkomst   donderdag 21 december 2017
aanmelden uiterlijk 19 december 2017

Op alle bijeenkomsten bent u welkom met uw partner. Aan- melden onder vermelding van vlees / vis bij:
Rayon Officier (RO) Lkol bd F.J.M. Dirks
M: 065 – 371 9668 E:  fjmdirks@veteranen.nl Of bij plv RO Maj (R) bd J.L. Bokkelkamp
M: 065 – 479 7612 E: bokke002@hotmail.com Frans J.M. Dirks, RO

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur