10 Noord-Brabant West

Vanuit Mededelingenblad 230

10 NOORD-BRABANTWEST

Agenda
De komende rayonbijeenkomst met partner op donderdag 28 maart is de tweede bijeenkomst van dit jaar en vindt plaats in uitspanning ‘De Fazanterie’, St. Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout (076 – 561 30 95). Zoals gewoonlijk is de in­loop vanaf 16:30 uur. Om 18:00 uur gaan we aan tafel. Voor zover u dit nog niet hebt gedaan, wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk 26 maart a.s. op te geven. Aanmelden bij voorkeur per e-mail of anders per telefoon. De volgende bijeenkom­sten zijn op de donderdagen: 
23 mei, aanmelden vr 21 mei; 
25 juli, aanmelden vr 23 juli;
26 september, aanmelden vr 24 september; 
19 december, aanmelden vr 17 december, kerstdiner aanvang 18:00 uur.
Tevens bestaat het voornemen om wederom een wandeling in het Ulvenhoutse bos te organiseren met aanvullend een mosselmaaltijd. Op onze bijeenkomsten bent u welkom met uw partner. Aan­melden onder vermelding van vlees/vis bij uw rayonofficier of plaatsvervanger.

Jos Bokkelkamp


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur