10 Noord-Brabant West

10 NOORD-BRABANT-WEST 

Agenda

Vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 en de noodza- kelijke gezondheidsmaatregelen is alles nog onzeker nu. Wij willen toch graag een perspectief bieden aan onze rayonle- den. Hoewel er dus nog niets zeker is, bieden wij hieronder de planning aan voor dit jaar, zodra het weer mag.

We hebben ervoor gekozen iedere maand een rayonbijeen- komst te houden, afwisselend voor een lunch en voor een di- ner. Omdat niet iedereen altijd op donderdag kan, hebben we ook de woensdag in de planning betrokken. Dus afwisse- lend donderdag in De Fazant of woensdag in De Korenmo- len. Hierover hebben we van de betreffende uitbaters een bevestiging ontvangen. Globaal is dit: even maanden, woensdag, in Korenmolen De Hoop lunch (EWKL) en on- even maanden, donderdag, in De Fazant diner (ODFD).

 

Chronologisch ziet dit er zo uit (graag uw agenda’s aanpas- sen, indien u eerdere data heeft vastgelegd):

Op de woensdagen 28 april, 30 juni, 25 augustus en 27 ok- tober lunch in Korenmolen De Hoop, binnenlopen 11:30 uur en om 12:30 uur aan tafel.

Op de donderdagen 27 mei, 29 juli, 30 september en 25 no- vember diner in De Fazant, binnenlopen vanaf 16:30 uur en om 18:00 uur aan tafel.

Woensdag 22 december Gala Kerstdiner in Korenmolen De Hoop, binnenlopen vanaf 19:00 uur en om 20:00 uur aan tafel. Op alle bijeenkomsten bent u van harte welkom met uw part- ner. Aanmelden, tot twee dagen vóór de datum van de bij- eenkomst, onder vermelding van vlees/vis bij voorkeur via een e-mailbericht of per telefoon.

 

Jos en Frans

 


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur