10 Noord-Brabant West

10 NOORD-BRABANT-WEST 

Berichten 

Op donderdag 23 juli kon door Rayon 10 eindelijk weer een bijeenkomst bij De Fazant worden gehouden. Gelukkig had het Corona virus niet onder de leden toegeslagen. De bijeen­komst werd door 27 leden bezocht, waarbij we te maken hadden met negen last minute afmeldingen. Hierbij was toch sprake van angst voor het bijeenkomen met grotere groe­pen. 


De Fazant had er alles aan gedaan om de bijeenkomst Corona-proof te laten verlopen. Een van de koks van De Fazant verzorgde de barbecue op voortreffelijke wijze en na afloop was er genoeg over om voor de liefhebbers Doggy Bags samen te stellen. Sommige Doggy Bags werden door de Frans Dirks expres bij leden thuis bezorgd. Al met al was het een genoeglijke middag en avond. 


Jos Bokkelkamp 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur