09 Limburg-Zuid

Vanuit het Mededelingenblad 230


Berichten

Nieuwjaarsbrunch. De afstand naar Houten is voor velen een (fysieke) hindernis. Het alternatief is derhalve om ter plaatse zelf een dergelijke bijeenkomst te houden. Om toch in de

geest van het KVEO-bestuur te handelen is gekozen voor Van der Valk in Maastricht. Gezien het aantal deelnemers, 56 onder wie zeven Belgische collega’s van de Koninklijke Ver­eniging van op Rust Gestelde Officieren (KVOO), blijkt dit in een behoefte te voorzien. Dit contact leidt ertoe, dat een aantal van onze leden zal deelnemen aan de Nieuwjaarsre­ceptie van de KVOO in Leopoldsburg.
Op 22 januari hebben acht van onze leden op uitnodiging van de KVOO deelgenomen aan het Nieuwjaarsbanket in villa ‘Koningin Astrid’ in Leopoldsburg. Aan het einde werd, als dank voor onze goede samenwerking, het tafelvaantje van de KVOO aan ons rayon uitgereikt.

Jan Dagniaux

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur