09 Limburg-Zuid

Vanuit het Mededelingenblad 234

Berichten
Zaterdag 11 januari was het weer tijd voor onze jaarlijkse nieuwjaarsbrunch. De opkomst was, met 61 personen, on­geveer gelijk aan die van vorige bijeenkomsten. De ver­laagde eigen bijdrage ten gevolge van een proef van het bestuur was dus geen extra stimulans. Dit was voor mij de bevestiging dat deelnemen niet enkel wordt bepaald door de hoogte van het inschrijfbedrag. Ik meen dan ook te mo­gen stellen en heb dat ook van diverse deelnemers mogen vernemen, dat we met onze bijeenkomsten de juiste snaar bij u raken. 


Dinsdag 21 januari waren onze KVOO-collega’s bijeen voor hun nieuwjaars ontvangst. Ook daar waren we met acht man goed vertegenwoordigd.

Jan Dagniaux

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur