09 Limburg-Zuid

Vanuit het Mededelingenblad 229

Agenda
I.v.m. de komende feestdagen wordt onze maandelijkse wok-avond verplaatst van de laatste donderdag naar de voorlaatste, dus 20 dec a.s. Uiteraard mag ik u allen ook weer uitnodigen voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsbrunch op zondag 13 jan 2019. Hoewel het dit jaar erg druk was bij van der Valk in Maastricht heb ik, na raadpleging van diverse deelnemers, ook voor 2019 deze locatie besproken. Leden die zich daarvoor hebben opgegeven, ontvangen tijdig een convocatie. Heeft u zich niet vast opgegeven? Neem dan contact op met mij of de plv RO en u krijgt alle relevante info. Ik wens u, mede namens Harry Genders, fijne Kerstdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe.
Jan Dagniaux
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur