09 Limburg-Zuid

Vanuit het Mededelingenblad 231

Agenda
Zoals gebruikelijk zullen onze bijeenkomsten op de laatste donderdag van de maand ook gedurende de zomerperiode normaal doorgang vinden. Aangezien het eerstvolgende mededelingenblad te laat zal komen voor onze jaarlijkse ‘opening’ van het nieuwe seizoen, hierbij alvast de datum 30 september a.s. Uiteraard zult u hierover nog nader bericht ontvangen. Een goede vakantie toegewenst en naar ik hoop tot ziens op een of liefst meerdere van onze bijeenkomsten.

Jan Dagniaux

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur