07 Land van Maas en Waal

Vanuit het Mededelingenblad 227

07 LANDVAN MAAS ENWAAL


Zie de uitnodiging voor de re√ľnie van de CGPA op blz. 30. De overige activiteiten worden later aangekondigd.


    


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur