07 Land van Maas en Waal

Vanuit het Mededelingenblad 233

07 LAND VAN MAAS EN WAAL


Berichten
Op zaterdag 12 oktober hebben de leden van ons rayon el­kaar weer ontmoet tijdens een bezoek aan het Arnhems oor­logsmuseum aan de rand van Arnhem. De eigenaar en een collega hebben ons in twee groepen rondgeleid door het mu­seum. Het is een wonderlijk gebouw. Het was ooit een school, maar daar is niets van terug te vinden. Het is trap op en trap af en na enige omzwervingen kwamen we op de zolder aan al­waar de privébank nog staat van Eva Braun. De maîtresse met wie Hitler jarenlang samen was en pas de dag voor zijn zelf­moord mee is getrouwd. Veel van de tentoongestelde zaken zijn uit de omgeving van Arnhem gekomen, maar de eigenaar heeft ook veel gekocht of geschonken gekregen. Het gebouw puilt letterlijk uit van de machinegeweren en andere wapens. In de schuur ernaast staan originele voertuigen waarvan en­kele nog kunnen rijden. Het was de moeite waard voor onze leden die toch op dit gebied al veel hadden gezien natuurlijk. 

Na anderhalf uur werd het toch echt tijd voor een hapje en een drankje. De beide gidsen hadden nog met gemak een uur door kunnen praten, maar de afspraak met het restau­rant, letterlijk om de hoek, duldde geen uitstel. Het was een genoeglijk samenzijn met veel verhalen uit de oude doos die toch iedere keer weer de moeite waard zijn om te worden verteld, omdat steeds andere collega’s hiervan kunnen ge­nieten. De 2 eerste gangen werden uitgeserveerd, maar het hoofdgerecht kwam in buffetvorm. De reacties horend kun­nen we zeggen dat het een geslaagde middag is geweest met een prima diner. 

Wij danken ook de vertegenwoordiger van het bestuur, Fred Hoogeland, voor zijn aanwezigheid en ook voor zijn toelich­ting op het besluit van het bestuur om de nieuwjaarsreceptie te gaan delegeren aan de rayons. Onmiddellijk waren er een aantal leden met suggesties voor een kerstdiner of toch iets aan het begin van het nieuwe jaar. Frits Verschuur, onze ray­onofficier, en ondergetekende gaan ons beraden wat we zul­len doen. 

Dick Hesse

Zie de impressie van de nieuwjaarsreceptie 2020 de pagina: "Foto´s vanuit het Rayon"

    


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur