07 Land van Maas en Waal

Vanuit het Mededelingenblad 228

07 LANDVAN MAAS EN WAAL


Op zondag 21 bezoeken wij museum Vliegbasis Deelen , Hoenderloseweg 10, 6816 SW Arnhem (zie foto). Van 16.00 tot en met 18.00 uur ontvangst, bezoek museum inclusief een rondrit met een historische bus langs de locaties met een Duits verleden. Vanaf 18.00 uur een geweldige Indische maaltijd met aansluitend nazit tot 21.30 uur. Kosten: eten en toegang museum €19,50 per persoon exclusief de drankjes. vooraf te voldoen op reknr.: NL30INGB0002003694 t.n.v. DP Hesse met omschrijving: Museum Deelen.


    


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur