06 Veluwezoom

Vanuit het Mededelingenblad 227

Agenda

Wij verwelkomen u graag op onze eerstvolgende bijeen- komst op donderdag 19 juli 2018 vanaf 16.30 uur in Restau- rant Buitenzorg, Amsterdamseweg 19 in Ede. De volgende bijeenkomst is op donderdag 20 september 2018.


Berichten.

Ons trouwe lid kol b.d. aat Dirk Thom was tijdens onze maart- bijeenkomst nog aanwezig en al regelmatig in training voor de Vierdaagse deze zomer. Het mocht helaas niet zo zijn, hij overleed onverwacht op 4 april jl. op 77-jarige leeftijd. Meer- dere vaste bezoekers van onze bijeenkomsten hebben de fa- milie in kasteel De Schaffelaar in Barneveld op 9 april jl. hun medeleven betuigd. De uitvaart vond in besloten kring plaats. Tijdens onze bijeenkomst op 17 mei jl. hebben wij hem herdacht. Daarna verzorgde ons lid Humphry Peter, destijds werkzaam in de LO/Sportorganisatie KL en betrokken bij de Paralympics, een boeiende uiteenzetting getiteld: Van Oorlog naar Sport, van Olympische Spelen naar Paralympics.

Jos Penning en Evert van de WeerdFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur