06 Veluwezoom

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
Wij verwelkomen u graag op onze eerstvolgende bijeen- komst op donderdag 17 mei 2018 vanaf 16.30 uur in Restaurant Buitenzorg, Amsterdamseweg 19 in Ede. De volgende bijeenkomst is op donderdag 19 juli 2018.

Berichten
De laatste bijenkomst in 2017 werd gehouden op donderdag 16 november. Tijdens deze bijeenkomst, waaraan ook Fred Hoogeland namens het KVEO-bestuur deelnam.

Jos Penning en Evert van de Weerd
 Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur