06 Veluwezoom

Vanuit het Mededelingenblad 233


Agenda
Ook in 2020 komen wij bij elkaar op de derde donderdag van de oneven maanden vanaf 16.30 uur in Restaurant Buiten-zorg, Amsterdamseweg 19 in Ede. Onze eerste en vanwege het nieuwe jaar aangeklede nieuwjaarsbijeenkomst is op 16 januari en de hierop volgende bijeenkomst op 19 maart. Wij hopen u daar weer te mogen ontmoeten en hopen dat u een collega meeneemt.
Jos Penning en Evert van de Weerd

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur