06 Veluwezoom

Vanuit het Mededelingenblad 229

Agenda
Onze bijeenkomsten zijn op de derde donderdagmiddag van de oneven maanden in Restaurant “Buitenzorg”, Am­sterdamseweg 19 in Ede vanaf half vijf. Wij verwelkomen u graag op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2019 aldaar. 

Berichten
Tijdens onze goed bezochte bijeenkomst op 15 november jl. heeft plv RO Evert van de Weerd weer een interessante le­zing verzorgd. Als amateur militair historicus had hij een pre­sentatie voorbereid met als titel “Tussen Lo en Luik” over het verloren bataljon gedurende de operatie “Overlord” na de landingen in 1944 in Normandië. 


Jos Penning en Evert van de Weerd

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur