05 Oost-Veluwe

Vanuit het Mededelingenblad 231

05 OOST-VELUWE

Agenda
Op dinsdag 7 mei jl. vond alweer de laatste maandborrel plaats van ons voorjaarsseizoen en daarna begon voor ons rayon de ‘zomer-break’. 


Op dinsdag 3 september pakken we de draad weer op met een bijeenkomst in de Winckeweiertbar op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn


De volgende bijeenkomsten in het najaar staan als volgt ge­pland: dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november en dinsdag 3 december. Op die vijfde november zal er ’s middags een excursie plaatsvinden bij het PGU-bedrijf in Soesterberg; na­dere informatie volgt.
De geplande bijeenkomsten op de kazerne staan wel geno­teerd ‘onder voorbehoud’ want met de grote lichtingsopkom­sten bij het Opleidingscentrum Marechaussee, kan het voorkomen dat wij ineens gedwongen worden toch naar een andere datum uit te wijken. 


Berichten
Al vele maanden geleden waren er afspraken gemaakt met de jonge historica Machlien Vlasblom die zich heeft gespe­cialiseerd in WO II/Holocaust gerelateerde onderwerpen. In de week dat zij tijdens onze maandborrel een lezing zou houden over ‘beladen erfgoed in Apeldoorn’ stond zij ineens volop in de schijnwerpers door de publicatie van haar grote onderzoek naar ‘beladen WO II-erfgoed in Gelderland’ met een lijst van tweehonderd objecten en locaties in de provin­cie. Het gaat daarbij over locaties die een (donkere) rol ge-

Beladen erfgoed in Apeldoorn


speeld hebben in de oorlog, zoals: gevangenissen, executie-plekken, de ‘muur van Mus­sert’, de bunker van dr. Seyss-Inquart, een SS-sporthal, werk­kampen, bureaus van de SD e.d. 


Het auditorium waar zij haar presentatie hield, was goed
gevuld, met ongeveer vijftig belangstellende leden. Er waren ook enige introducees af­gekomen op deze bijzonder actuele lezing, onder wie de re­dacteur van de KVEO-nieuwsbrief, Hank van Ballegooij. 


Op ons verzoek had mevrouw Vlasblom zich in haar presen­tatie niet alleen beperkt tot de bekende bunker in Apeldoorn maar behandelde ook andere locaties in de provincie. Na afloop van haar zeer interessante lezing, bedankte de rayonofficier haar met een bijzonder bloemstukje.

 
En daarna ging zij met ons mee naar onze vaste ‘huisbar’ waar nog meer leden waren die de lezing helaas hadden moeten missen. De jonge historicus voelde zich snel thuis tussen de (oudere) heren en ze liet zich verleiden om langer te blijven dan ze gepland had. Uit een paar geanimeerde gesprekken tijdens de borrel hield ze nog nuttige contactgegevens over van mensen die zich bijvoorbeeld met de Sicherheitsdienst bezighouden. Later schreef ze nog een aardig briefje om ons te bedanken voor de hartelijke ontvangst en de positieve en in­teressante gesprekken die ze had kunnen voeren.

 
Het zijn dit soort hoogtepunten in het jaar die de maandbor­rel van het rayon Oost-Veluwe nog steeds de moeite van een bezoekje waard maken. 


Willem Geense en Anne Schiebaan

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur