05 Oost-Veluwe

Vanuit het Mededelingenblad 234

05 OOST-VELUWE

Agenda
Onze twee maandbijeenkomsten vóór onze zomerbreak staan gepland op dinsdag 14 april en dinsdag 12 mei (let op de ongebruikelijke data). Deze bijeenkomsten vinden plaats op onze vaste locatie: de Winckeweiertbar in het KEK-gebouw op de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn. Na de zomerperiode gaan wij op dinsdag 1 september ver­der met onze bijeenkomsten, daarna volgt dinsdag 6 okto­ber. Op dinsdag 3 november staat een bezoek gepland aan het ‘Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML)’ in Soester-berg. Hier worden ‘militaire luchtvarenden’ inzet gereed ge­maakt én gehouden. Dit interessante bezoek vindt plaats van 14:00 uur tot 16:00 uur en wordt weer afgerond met een Indische maaltijd in de Dumoulinkazerne. Voor het vervoer wordt een ingehuurde bus ingezet. Ook dit keer wordt deze excursie geregeld door ons lid Kees Blankestijn. Details zul­len zoals gebruikelijk tijdig bekend worden gemaakt via de mails van de plv RO. We sluiten het jaar af met de maandbijeenkomst op dinsdag 1 december. 
Berichten
Dankzij de goede contacten van de plaatsvervangend RO met de Koninklijke Luchtmacht, lukte het ook dit jaar weer om onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar te houden bij het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen. Na de goede ervaringen vorig jaar, was het niet verwonder­lijk dat de animo voor dit bezoek aan het AOCS op 7 januari groot was: in totaal stonden er 41 namen op de bezoekers-lijst. Ook de vice-voorzitter van de KVEO, bgen b.d. Jan de Jong, was vanuit Den Haag afgereisd om dit met ons mee te maken

.
Na het welkomstwoord in de officiersmess van onze gast­heer, de luitenant Gerard Sloot, werden de bezoekers uit Apeldoorn verdeeld over een paar groepen voor het bezoek aan het eigen opleidingscentrum, de ‘School of Air Control’. Hier worden de aankomend verkeers- en gevechtsleiders voor de Luchtmacht opgeleid. Jonge enthousiaste cadetten-vaandrigs van de KMA en hun instructeurs legden ons uit wat er allemaal komt kijken om op een drukke vliegbasis al het verkeer in goede banen te leiden; niet alleen alles wat vliegt, maar ook wat er op de grond rondrijdt.

 De meeste indruk maakte het bezoek aan een nagemaakte verkeerstoren waar met behulp van prachtige computersi­mulaties het reilen en zeilen op een drukke basis kon worden nagebootst. Je ‘keek door de ramen naar buiten’ en daar zag je de vliegbasis in vol bedrijf. De instructeurs kunnen dan de leerling-verkeersleiders confronteren met een veelheid aan problemen zoals slecht zicht terwijl een binnenkomende Hercules zich meldt met een brandende motor. ‘Regel het maar jonge verkeersleider en houd het hoofd maar koel en vergeet ook niet de brandweer te waarschuwen’. Met een druk op de knop verandert het scherm en zit je ineens in de cockpit van datzelfde Hercules-toestel. Toen dat toestel in­eens een scherpe bocht maakte, werd ook duidelijk waarom we vooraf waren geadviseerd om ons maar goed ergens aan vast te houden om niet om te vallen. 


Nog wat duizelig van alle indrukken keerden we daarna te­rug naar de officiersmess voor de verdiende borrel waar we ook onze nieuwjaarswensen konden uitwisselen. Onze eer­ste bijeenkomst van het jaar 2020 werd feestelijk afgerond met een heerlijk Indisch buffet in de ‘Stovepipe’ van deze luchtmachteenheid.

 
Met dank aan de Koninklijke Luchtmacht en mogen we mis­schien zeggen: ‘tot volgend jaar?’ 


Willem Geense en Anne Schiebaan 
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur