05 Oost-Veluwe

Vanuit het Mededelingenblad 230

05 OOST-VELUWE

Agenda
Als dit Mededelingenblad in uw bus valt, resteren er dit voor­jaar nog twee bijeenkomsten in het rayon: dinsdag 2 april en dinsdag 7 mei. Beide bijeenkomsten vinden plaats op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. De maandbijeenkomst op 7 mei zal worden voorafgegaan door een interessante lezing van historica, mevrouw Mach­lien Vlasblom. Zij zal spreken over het onderwerp ‘beladen erfgoed in Apeldoorn’. Er is in Apeldoorn namelijk nog wel iets meer dat aan de laatste oorlog herinnert dan alleen de bekende bunker van dr. Seyss-Inquart. Haar lezing zal plaatsvinden in het auditorium van hetzelfde KEK-gebouw vanaf 15.30 uur.

 
Berichten
Aangezien de Koning Willem III-kazerne in de eerste maand van het jaar ‘bomvol’ zat met de opkomst van grote nieuwe lichtingsploegen, was er in januari voor onze traditi­onele gezamenlijke nieuwjaarsborrel van KVEO, KVNRO en oude garnizoensborrel, geen plaats op onze vaste plek. Door een toevallig contact tijdens een herdenkingsplech­tigheid in Apeldoorn van onze plaatsvervangend RO werd ons echter de mogelijkheid geboden om op 8 januari bijeen te komen in het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen. Deze uitnodiging namen wij natuurlijk graag aan.

 
De gedetailleerde namenlijst die wij vooraf moesten aanle­veren, bevatte wel vijftig namen; er waren zelfs introducees afgekomen op deze unieke gelegenheid om kennis te kun­nen maken met deze bijzondere luchtmachteenheid. Zoals je van de Koninklijke Luchtmacht kunt verwachten was er voor ons een speciaal programma samengesteld dat zeer goed was verzorgd. Na de ontvangst in de ‘Meadow’ wer­den de bezoekers door de gastheer, majoor Edwin Bos, uit­gebreid gebriefd. Een belangrijk onderdeel van zijn verhaal was de recente colocatie van de civiele en militaire lucht­verkeersorganisaties op Schiphol-Oost. Een en ander houdt ook verband met het toekomstige vliegveld Lelystad en de daarbij behorende noodzakelijke herindeling van het Nederlandse luchtruim. Wat dit allemaal gaat betekenen voor bijvoorbeeld de gevechtsleiding en de opleidings­school voor Air Controllers in Nieuw Milligen met al het per­soneel, was nog niet duidelijk. De naam ’Volkel’ viel een paar keer. Dat in de media al berichten circuleren als ‘Nieuw Milligen dicht’ maakt de zaak voor het zittende per­soneel er ook niet duidelijker op.

 
Nadat de RO onze gastheer voor zijn lezing had bedankt met een goede fles wijn, konden wij in de fraaie onderofficiers-mess bij de borrel napraten over de presentatie en alle afkor­tingen. Misschien was dit wel de laatste gelegenheid om deze luchtmachteenheid hier in Nieuw Milligen te kunnen be­zoeken, zo stelden een paar leden wat spijtig vast. 


Hoe het ook zij, wij zien elkaar terug op onze volgende tradi­tionele bijeenkomst op 2 april in Apeldoorn in de Winckewei­ertbar. 


Willem Geense en Anne Schiebaan
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur