05 Oost-Veluwe

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
In afwijking van eerdere mededelingen, treden er in het komende najaarsseizoen wat noodzakelijke verschuivingen op in de data van de maandbijeenkomsten. Deze verschuivingen zijn veroorzaakt omdat op twee van onze ‘vaste eerste dinsdagen’ de barruimte op de Koning Willem III-kazerne gewoon al bezet is.

De bijeenkomst in oktober is verschoven naar dinsdag 10 oktober maar wel in de gebruikelijke locatie en op de vaste aanvangstijd. in de Winckeweiertbar in gebouw 32, het KEK- gebouw van de Koning Willem III-kazerne. Aanvang vanaf 16.30 uur.
Op deze datum is alleen ‘het square’ op de kazerne gereserveerd waardoor er dan niet op de kazerne geparkeerd kan worden.
De maandborrel in november vindt plaats op een wat bijzon- dere datum: woensdag 15 november.
De laatste bijeenkomst van dit jaar staat gepland op dinsdag 5 december.

Denk bij uw bezoeken aan de bijeenkomsten aan een geldig legitimatiebewijs bij de aanmelding bij de wacht. Als ge- woonlijk betaalt u bij binnenkomst € 5,00 (contant) en daar- voor krijgt u een tegoedbon voor één consumptie en tijdens de borrel een lekker garnituur.

Vanaf 17.30 uur kunt u in hetzelfde gebouw de maaltijd gebruiken in de allranksmess. Denkt u eraan dat het uitgiftebuffet om 18.00 uur sluit. Alle betalingen binnen het gebouw ( met uitzondering van de € 5,00 bij binnenkomst) kunt u alleen voldoen door middel van uw pinpas!

Berichten
Na de indrukwekkende en druk bezochte rondleidingen op 2 mei langs een tweetal bijzondere (oorlogs-)locaties op de Koning Willem III-kazerne, is het rayonbestuur ook voor het nieuwe seizoen weer op zoek gegaan naar een interessante spreker of excursie.

We zijn erg verheugd dat wij op woensdag 15 november  als gastspreker mogen verwelkomen kolonel  (KLu)  Dick  van Ingen, Commandant Air Operations Control Station (Nieuw Milligen) die ons zal briefen over zijn ervaringen tijdens zijn missie in Mali. Deze briefing zal plaatsvinden vóórafgaand aan de borrel in hetzelfde KEK-gebouw op de kazerne.
 
Nadere details volgen per mail maar in grote lijnen ziet het er als volgt uit: aanvang van de lezing om 14.30 uur in de ‘Sprengenzaal’ in het KEK-gebouw; einde ongeveer 16.15 uur zodat we op tijd aan de borrel kunnen beginnen.

Willem Geense (RO) en Anne Schiebaan (plv RO)Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur