05 Oost-Veluwe

Uit het Mededelingenblad 238

05 OOST-VELUWE


Agenda

Ook in ons rayon zijn alle geplande bijeenkomsten in onze huisbar op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn nog steeds gecancelled. De kazerne is verboden terrein voor alle externen en daar vallen onze KVEO/KVNRO-leden ook onder. De zou zomaar maart van april kunnen worden voordat we weer welkom zijn.

Het presidium van onze maandcontactborrel wacht niet pas- sief af maar zodra de weersomstandigheden een buiteneve- nement van zoiets mogelijk maken, dan kunt u u van ons een uit- nodiging in uw mailbox verwachten. Zo snel mogelijk pakken we dan ook weer het oude vertrouwde schema op: de maandcontactborrel op de eerste dinsdag van de maand.

 

Berichten en berichten

De laatste keer dat u een bijdrage van het rayon kon aantref- ven in het Mededelingenblad, was in september vorig jaar (nr 236). U herinnert zich ongetwijfeld die fleurige voorplaat van onze bijeenkomst in de openlucht op de verbouwde boerde- rijtje van Anne Schiebaan in Beekbergen, op die stralende en warme 14e augustus.

Die bijeenkomst was zo´n succes (en de kazerne was voor


Contactborrel te velde aan het Loo, 6 oktober 2020


Openluchtborrel op parkeerterrein het Loo, 6 oktober 2020


ons nog steeds gesloten) dat we besloten dat zo´n buiten- evenement zeker voor herhaling vatbaar was. Zo´n evene- ment bleek in september niet haalbaar en voor je dan weet praat je ineens over dinsdag 6 oktober.

Toch heeft de plv RO een uitnodiging voor die 6e oktober rondgestuurd voor een Contactborrel-te-velde op het grote grasveld bij de parkeerplaats Bosloo van paleispark Het Loo. De buienradar voorspelde een temperatuur van 16 gra- den ´s middags en een aanzienlijke kans op regen en dat klopte helaas. Gelukkig was iedereen goed voorzien van re- genkleding en waterdichte schoenen en niet te vergeten de paraplu´s die zo handig waren om ook de meegebrachte hapjes en drankjes wat droog te houden. Een grote kastanjeboom had nog steeds netto genoeg bladeren om het kleine gezelschap af en te laten schuilen. De stemming onder de tien deelnemers leed daar niet onder zo- als op de foto is te zien.

De maandcontactborrels voor november en december hebben- ben wij voor de aangescherpte regelgeving voorzichtig- heidshalve maar overgeslagen. De plv RO stuurt elke maand voorafgaande aan de oorspronkelijke contactdatum, een aansprekende, opbeurende en actuele mail rond die zeer op prijs wordt gesteld als uit de reacties blijkt. We zien elkaar helaas geen tijd niet meer in levende lijve, maar de onderlinge contacten houden we op wat voor ma- nier dan ook goed in stand. Blijf gezond en opgewekt en tot snelziend (naar wij hopen)

 

Willem Geense en Anne Schiebaan

 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur