05 Oost-Veluwe

Vanuit het Mededelingenblad 228

05 OOST-VELUWE


Agenda
Na de zomerperiode, pakken wij de draad weer op. Als dit blad verschijnt zijn we gestart op dinsdag 4 september in de bekende Winckeweiertbar in gebouw 32, het KEK-gebouw van de kazerne. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 2 oktober op dezelfde plek en tijd. Voor november staat op dinsdag 6 november een bijzonder programma gepland (zie Berichten) en we sluiten het jaar af met de bijeenkomst op dinsdag 4 december in onze vaste locatie op de Willem III-kazerne. 


Berichten
Op dinsdag 1 mei werd de maandborrel op de Koning Wil­lem III-kazerne gehouden en daarmee werd ook het ‘voor­jaarsseizoen’ alweer afgesloten. De bijeenkomst werd druk bezocht en er waren zelfs enige nieuwe gezichten. Geveld door wat lichamelijke ongemakken, moest de rayon-officier drie achtereenvolgende maandbijeenkomsten van dit jaar verstek laten gaan, maar op 1 mei kon hij in de Wincke­weiertbar weer laten zien hoever zijn genezing was gevor­derd. De vele blijken van belangstelling vanuit de groep tij­dens zijn ziekte, waren erg hartverwarmend en toonden aan, aldus de Rayonofficier, wat voor hechte vriendenclub deze groep is . Ook bedankte hij de plv. rayonofficier Anne Schie-baan die al die tijd ‘de honneurs’ had waargenomen. Onze maandborrels worden ook goed bezocht door (oud-) reserveofficieren. De afdeling Oost van de KVNRO organi seert ook dit jaar (bij voldoende belangstelling) een interes­sante thema-avond en wel op donderdagavond 27 septem­ber in Schaarsbergen; aanvang 19.15 uur. Het thema: nieuwe technologie en energie in de krijgsmacht van morgen.
Deze thema-avond staat niet alleen open voor leden van de KVNRO maar ook van de KVEO. Nadere informatie volgt.

 
Op dinsdag 6 november brengen wij een bezoek aan de his­torische collecties van de Logistieke dienst KL met als speci­aal aandachtspunt de collectie van de Bevoorradings- en Transportdienst op Kamp Soesterberg. Dit museum was vroeger bekend als het museum van de Intendance en de Aan-en Afvoertroepen. Het programma start om 12.30 uur op het parkeerterrein van de Koning Willem III-kazerne met de busrit naar Soesterberg en eindigt omstreeks 18.30 uur met de terugreis naar Apel­doorn. Het middagprogramma bestaat onder meer uit een rondleiding door de collectie, afgesloten met een borrel en een Indische maaltijd. Het programma kan alleen doorgang vinden als er voldoende belangstelling en de details (zoals over de financiële bijdrage) volgen. 


Nu we toch spreken over ‘financiële bijdragen’ moeten we helaas aankondigen dat de traditionele bijdrage voor de maandborrels van € 5,- met ingang van september moet worden verhoogd tot € 6,-. Het zal wat ongemak geven bij het betalen bij de binnenkomst maar de 5 euro is niet langer voldoende om de Paresto-rekeningen te voldoen. U kunt al­vast deze zomer beginnen met het sparen van muntgeld.

 
Tot ziens in september in de Winckeweiertbar !

 Willem Geense(RO) en Anne Schiebaan (plv RO) ­
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur