04 Noord-Veluwe

Vanuit de Mededelingenblad 229 

04 NOORD-VELUWE


Berichten
Alle bijeenkomsten worden gehouden in de legerplaats Er­melo op de Generaal Spoorkazerne.
De data in dit voorjaar zijn: 15 januari (nieuwjaarsbijeen­komst), 12 maart en 14 mei.

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur