03 De Achterhoek

Vanuit Het Mededelingenblad 226

Agenda
Elke vierde woensdag in januari en oktober bijeenkomst in Ka- zerne Kamp ‘Holterhoek’, Zwilbroekseweg 46 te Eibergen. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 25 oktober 2018. Vanaf 16.30 uur is iedereen van harte welkom in het KEK-ge- bouw van de Kazerne waar we om 18.30 uur aan de regu- liere maaltijd van Paresto kunnen deelnemen (rekening man). Einde bijeenkomst circa 19.00 uur.

Cornelis P. Heeren, RO, en Dirk A. de Goede, plv RO


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur