02 Groningen-Drenthe

Vanuit het Mededelingenblad 229

02 GRONINGEN/DRENTE

Agenda
Maandelijks wordt een borrel gehouden op de eerste don­derdag van de maand, aanvang 15.30 uur. Locatie: Restau­rant De Wiemel, Gieterweg 2 9462 TD Gasselte, telefoon­nummer (0599) 56 47 25. De eerstvolgende borrels zullen zijn op 7 februari en 7 maart. De datum voor de borrel in ja­nuari 2019 moet nog worden vastgesteld.

 
Berichten
Voorjaarsuitje


Op 14 juni hadden wij ons (verlate) voorjaars­uitje. De bestemming was museum de Buiten­plaats in Eelde. Het pro­gramma gaf aan: 11.00 ontvangst met koffie en petitfours. daarna be­
zoek aan het museum en de tuin, gevolgd door aperitief en lunch. In het museum was te zien werk van Paul van der Eerden: Sad Alchemie. Dit zeer eigentijdse werk vermocht niet een ieder in ons gezelschap te boeien. Anderen daarentegen, met name de dames, maakten een diepgaande studie van het tentoongestelde werk. Hoe dan ook: het werk gaf daarna tijdens het aperitief en de lunch voldoende gesprekstof. Mocht iemand niet ge­heel voldaan zijn na het museumbezoek: na de goed ver­zorgde lunch werden uitsluitend lovende woorden gehoord.

 
Najaarslunch
Op woensdag 7 november hadden wij de jaarlijkse najaars­lunch op onze vaste locatie, restaurant De Wiemel. In mijn welkomstwoord moest ik memoreren dat de vaste groep be­zoekers aan deze evenementen opnieuw kleiner was gewor­den met het overlijden van Berend Mensink en Jan van der Veen. Daarnaast moest een drietal verstek laten gaan om gezondheidsredenen. Bijgaande foto toont dan ook het hele gezelschap aan tafel (minus de fotografe). De ambiance was voortreffelijk (beginnend rondom de open haard, daarna ge­zamenlijk aan één tafel), evenals dat wat op tafel werd ge­bracht. Het gedachte eindtijdstip (we waren om 12.30 uur begonnen opdat een ieder nog voor donker thuis zou kun­nen zijn) werd dan ook ruimschoots overschreden. Durk Elzinga (RO) Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur