02 Groningen-Drenthe

Vanuit het Mededelingenblad 230

02 GRONINGEN/DRENTE


Agenda
Maandelijks wordt een borrel gehouden op de eerste woensdag, aanvang 15.30 uur (voorheen donderdag, gewij­zigd in woensdag). Locatie: restaurant De Wiemel, Gieter-weg 2 9462 TD Gasselte, telefoonnummer 0599 564 725. De eerstvolgende borrels zijn op 3 april, 1 mei en 5 juni. Berichten
Nieuwjaarsbijeenkomst. Sinds jaar en dag wordt voor de le­den van het rayon en hun partners een nieuwjaarsbijeen­komst georganiseerd. In de praktijk blijken hieraan deel te nemen de vaste bezoekers van de maandelijkse borrel met hun eventuele partner. Het evenement had ook dit jaar, op woensdag 9 januari, plaats op een vertrouwde locatie: res­taurant De Wiemel. Als gevolg van ziekte was de deelname deze keer beperkter: acht personen. De gezelligheid leed er niet onder. Hoewel voor een lunch op een vroeg aanvangstijdstip was gekozen, zodat een ieder ´voor donker´ thuis kon zijn, werd het toch weer later. 


Durk ElzingaFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur