02 Groningen-Drenthe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
Maandelijks wordt een borrel gehouden op de eerste donderdag van de maand, aanvang 15.30 uur. Locatie: Restaurant De Wiemel, Gieterweg 2 9462 TD Gasselte, te- lefoonnummer (0599) 56 47 25. De eerstvolgende borrels zullen zijn op de donderdagen 5 oktober, 2 november en 7 december.

Durk Elzinga
Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur