02 Groningen-Drenthe

Vanuit het Mededelingenblad 226

Agenda
Maandelijks wordt een borrel gehouden op de eerste don- derdag van de maand, aanvang 15.30 uur. Locatie: Restau- rant De Wiemel, Gieterweg 2, 9462 TD Gasselte, telefoon- nummer (0599) 56 47 25. De eerstvolgende borrels zullen zijn op de donderdagen 05 april, 03 mei en 07 juni.

Berichten
Nieuwjaarsbijeenkomst
Donderdag 18 januari had de gebruikelijke nieuwjaarsbijeen- komst plaats in Restaurant De Wiemel. Aanwezig waren vijf- tien leden en partners. Na het welkom gaf de rayonofficier een korte terugblik op het afgelopen jaar. Speciaal memoreerde hij dat deze gezamenlijke bijeenkomst met partners de eerste was zonder de aanwezigheid van twee trouwe bezoekers.

Het afgelopen jaar moesten we vanwege het overlijden af- scheid nemen van Ab Wuite en Roelie Harthoorn. Met een ogenblik stilte werden beiden herdacht.


Voorjaarsuitje
Ook dit jaar is het voornemen een voorjaarsuitje te organiseren. Nadere bijzonderheden zullen tijdig per e-mail (en zonodig per brief) worden bekendgemaakt.

Durk Elzinga

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur