01 Friesland

Vanuit het Mededelingenblad 237

Berichten
Wat te zeggen van het VERENIGINGSJAAR 2020? Door co­rona moeten we helaas constateren dat het leven op onze aardbol en dus ook hier in Nederland een grote, ongewilde en ook ongewenste verandering heeft gekregen. Het leven van alledag zoals wij (ouderen) dat toch vaak waarderen is met corona behoorlijk onderuitgehaald. In plaats van zeker­heid is onzekerheid over ons leven gekomen en het is de kunst om bij de vele beperkingen je te (kunnen/mogen) rich­ten op datgene wat nog wel uitvoerbaar is. Sociale contac­ten zijn sterk bemoeilijkt en eenzaamheid ligt op de loer en slaat hier en daar ook hard toe. Slaag je erin om met de di­verse beperkingen toch nog een redelijk aantrekkelijk leven te leiden (in plaats van lijden) dan mag je jezelf gelukkig prij­zen. Je mag je zeker gelukkig prijzen als jijzelf of mensen die je dierbaar zijn niet getroffen zijn of worden door corona. Ze­ker op onze leeftijd geldt dat gezondheid enorm belangrijk is voor een “fijn” leven.
Gelukkig is onze zekerheid dat de uitkeringen van ABP en van de SVB wel doorgaan en dat is vergeleken bij veel an­dere Nederlanders toch een bevoorrechte positie. Als ABP­ers voelen wij ons al veel jaren tekortgedaan door “het sys­teem” (minus 15% koopkracht is de inschatting vanwege de nullijn die al tien jaar wordt aangehouden), maar de uitbeta­ling gaat door en daarvan kun je ook zeggen: “dat is in elk geval een positieve zekerheid”, maar je kunt er natuurlijk ook anders tegenaan kijken.
Als verenigingsjaar kunnen we heel kort zijn. Er was HELAAS geen sprake van vereniging, althans fysiek niet. Maar zowel het hoofdbestuur als wij als regiobestuur hebben nu en dan wat van ons laten horen en ons KVEO-blad heeft ook elk kwartaal zijn info naar ons verzonden. Weliswaar is fysiek vervangen door papier en ook digitaal (primeur!) maar – met alle respect – het haalt het niet bij het hebben van daadwer­kelijk contact. Je kunt echter van alles en nog wat willen maar als de overheid een beroep doet op onze medewer­king dan ligt het voor de hand dat juist onze groep van oud-defensiepersoneel deze instructies naleeft. Want naleving is zowel in je persoonlijk belang als in het nationaal belang, al zijn er natuurlijk ook mensen die hierover een andere mening hebben.
Wij hopen dat de impact van corona ons leven niet nog maandenlang gaat dicteren maar dat er op een afzienbare termijn een verlichting en verluchtiging mag komen en we zoveel mogelijk in een acceptabele vorm verder kunnen met ons leven!

Wij vrezen dat ook de kerstperiode heel anders zal verlopen dan we gewend (en misschien wel verwend?) zijn. Het leven gaat snel genoeg; zeker als je in onze leeftijdsgroep vertoeft. Het is onze wens dat we zo snel als verantwoord is weer ons “normale” leven kunnen oppakken en dat we als vereniging weer bijeenkomsten kunnen organiseren om elkaar weer te ontmoeten. Ik heb naast de tekst ook gemeend om twee foto’s van een prachtige herfstboom in onze eigen tuin mee te zenden. Ik zie in zo’n boom de schoonheid van de herfst ... en dat is in feite ook de periode waarin veel leden van de KVEO verke­ren. Een boom in het voorjaar is mooi, in de zomer ook en datzelfde geldt voor herfst en winter. Kortom, als je het leven van de mens vergelijkt met een boom zijn er altijd prachtige aspecten te ontdekken en de kunst is om daarvan te genie­ten.

Derhalve voor iedereen zo goed mogelijke feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2021.
Hans Smedema


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur