01 Friesland

Vanuit het Mededelingenblad 235


Agenda 

In deze onzekere tijd hebben we als bestuur wel ideeën over een programma van activiteiten maar we wachten op betere tijden om elkaar weer te ontmoeten. Met een leuk uitstapje en hapje/drankje kunnen we dan hopelijk weer bijkletsen en het leven weer glans teruggeven. 

Berichten 

De wereld is in een ‘wurggreep’ terecht gekomen vanwege de gigantische impact van het coronavirus. Hoe lang dat nog doorgaat is een vraagteken maar wij hopen op een vac­cin en een medicijn die zo spoedig mogelijk als bestrijdings­middel gebruikt kunnen worden. 

Als wij ons tot Nederland beperken zien we een samenleving die volledig op zijn kop is komen te staan en waarbij alle ‘ge­wone zaken’ uit de pre-coronatijd een geheel andere invul­ling hebben gekregen. 

Gezondheid, werk, inkomen, recreatie en nog veel meer as­pecten hebben een andere samenleving gecreëerd waarbij iedereen hoopt er zo genadig mogelijk doorheen te komen. Vooral onze leeftijdscategorie is qua gezondheid een be­dreigde groep en de lockdown betekent voor ons dan ook in veel opzichten een groot ‘gemis’ van het gewone leven; be­perkte bewegingsvrijheid en voorzichtig leven in de ander­halvemeter-samenleving zijn ook ons deel geworden. 

Maar er is ook een groot pluspunt. Immers, wij ontvangen nog maandelijks ons pensioen en onze AOW (in mei zelfs va­kantiegeld) en als je dan ziet dat in onze samenleving hon­derdduizenden, misschien wel miljoenen (!) in veel slechtere omstandigheden deze afschuwelijke periode doormaken (= overleven) dan zeggen wij tegen elkaar: probeer te kijken – hoe moeilijk dat ook is – naar de positieve kanten die er ho­pelijk ook zijn. 

Als gepensioneerden hebben we de afgelopen jaren vaak het gevoel gehad dat we te kort kwamen (geen indexatie en daarom zo’n 15 % gemis aan verhoging van onze pensioe­nen), maar nu behoren wij tot de groep die zekerheid heeft met betrekking tot hun financiën. Dat is niet zaligmakend maar wel een groot pluspunt. Of wij als gepensioneerden na 1 januari 2021 ook geconfronteerd zullen worden met een korting is weliswaar de vraag en is afhankelijk van de dek­kingsgraad. We zullen het te zijner tijd ervaren. 

Het is in heel veel opzichten een zware tijd, maar - als het lukt ­tel je zegeningen en probeer zo aangenaam mogelijk te leven. 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en een posi­tieve levensattitude! 

Regiobestuur Friesland, Hans Smedema 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur