01 Friesland

Vanuit het Mededelingenblad 227

01 FRIESLAND


Agenda

Op woensdag 11 juli brengen we een bezoek aan de Koloniehof in Frederiksoord. In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan dit gebied en dan vanuit het histo risch perspectief. In de Koloniehof is een prachtige tentoon- stelling ingericht die deze tijd van “goedertierenheid” be- licht. Buitengewoon interessant om te ervaren… en om tegelijkertijd met de oude collega’s/bekenden een lekker dagje uit te beleven. Dus: join the party!


Berichten

Ons eerste uitstapje hebben we gehouden in het natuurge- bied de Alde Feanen. Vanuit het watersportplaatsje Earnewâld hebben we eerst een boottocht met de solarboot van It Fryske Gea gemaakt door het uitgestrekte natuurgebied waar ook de zeearend een nest heeft. We hebben daarbij ook de plek bezocht waar het afgelopen jaar de Britse Lan- caster R5682 is geborgen. Veel attributen van dit vliegtuig dat in 1944 is gecrasht zijn tentoongesteld in het bezoeker- spaviljoen. Uiteraard hebben we die tentoonstelling ook be- zocht en aansluitend van een heerlijk Mediterraans buffet bij restaurant It Wiid genoten. Een buitendag met prachtig, zonnig weer wordt dan een buitengewone dag.

Hans SmedemaFoto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur