01 Friesland


01 FRIESLAND

Vanuit Mededelingenblad 231

Berichten
Op 11 juli hebben we een uitstap(je) gepland naar het Mu­seum Vosbergen in Eelde. Tegenover het vliegveld heeft dit museum een collectie van ongeveer 800 oude en nieuwe muziekinstrumenten, die het bezichtigen meer dan waard zijn. Uiteraard hebben we aansluitend een reservering ge­maakt bij het Café Theater G. en A. Boelens in Eelde waar we gaan lunchen. Omdat het een behoorlijke reisafstand is denken we als bestuur nog na over de mogelijkheid voor een (sobere) reis­vergoeding. De condities van het Europees parlement zijn voor ons niet haalbaar, maar vaak gaat het niet om de hoogte van het bedrag maar om de hoge symbolische waarde ervan, ….toch?
Rest van het jaarprogramma.
Op 3 oktober hebben we een bezoek aan de BB-bunker in Grou gepland en op 12 december ons kerstdiner. Het ver­melden van deze data geeft een ieder de gelegenheid om deze alvast in de agenda te noteren.
 
Berichten
Op 21 en 27 februari hebben we in twee sessies een Turkse kookworkshop georganiseerd. In de beperkte tijd bleek het woord “kookworkshop” wel wat hoog gegrepen, maar om als groepje gezamenlijk het eten voor te bereiden (veel snijwerk) gaf ook volop ruimte aan het “sociale contact”. Er kwamen onderwerpen op tafel (figuurlijk dan want er lagen veel groentes) die zorgden voor een bijzonder geslaagde hap­pening. De Turkse keuken heeft een goede reputatie en zoals wij ervaren en geproefd hebben volkomen terecht.
Op 10 april hebben we de “schaatstempel” Thialf bezocht. Na een rondleiding door het complex door een super enthousiaste begeleider hebben we aansluitend de lunch gebruikt in een lunchroom in Heerenveen. Met 27 deelne­mers en daarbij ook Jan de Jong (als vertegenwoordiger van het hoofdbestuur) hebben we als deelnemers een bijzonder geslaagde dag gehad.
Bij de evenementen is het vaak zo dat een “harde kern” aan­wezig is die elkaar op deze wijze nog regelmatig ontmoet en met een groep van zo’n twintig tot veertig veertig personen zijn wij als regiobestuur (met een ledenbestand van ruim tachtig) bijzonder tevreden. Helaas is het niet meer voor iedereen haalbaar om deel te nemen, maar als de groep deze omvang behoudt dan blijven wij ons als bestuur met genoegen inzetten voor de regionale bijeenkomsten.
Wij wensen iedereen een mooie zomerperiode toe … en een goede gezondheid. 

Hans Smedema

 
Het bestuur Friesland


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur