01 Friesland

Vanuit het Mededelingenblad 236

Berichten 

Vanaf maart is het leven door het coronavirus ‘anders’ en ervaren we dagelijks via de media en uiteraard door onze eigen beleving dat het een behoorlijke impact heeft of kan hebben. In het vorige MB heb ik hier ook al tekst aan gewijd en daarom deze keer kort. Binnen de mogelijkheden die er zijn streven wij naar het organiseren van een regio evenement om onze leden de gelegenheid te bieden om elkaar weer te ontmoeten. 
Naar aanleiding van ons laatste regiobericht hebben we van enkele leden de vraag gekregen of we niet ‘iets’ op poten willen zetten en dan zien we wel hoeveel leden er gebruik van gaan maken. Hopelijk zo’n vijftien deelnemers of meer? 

Wij plannen op donderdag 24 september een bijeenkomst met start in het park Vijversburg met koffieplus en een rondleiding. 
Is een rondleiding niet aantrekkelijk dan is een aangenaam verblijf in de villa een prima alternatief. Aansluitend gaan we dan bij restaurant De Grote Wielen (op twee kilometer 
afstand) de lunch gebruiken. Het programma is als volgt: start rond half 11 bij Vijversburg 
(een paar kilometer oost van Leeuwarden) en de lunch bij De Grote Wielen om circa 1 uur. Wij zullen onze leden tijdig gedetailleerd informeren over dit uitstapje en we hopen dat we veel deelnemers mogen begroeten! 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en een positieve levensattitude. 

Regiobestuur Friesland, Hans Smedema 

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur