01 Friesland


01 FRIESLAND

Vanuit Mededelingenblad 232


Agenda
Op donderdag 3 oktober hebben we een uitstapje gepland naar het Museum Vosbergen in Eelde. Tegenover het vlieg­veld heeft dit museum een collectie van ongeveer achthon­derd oude en nieuwe muziekinstrumenten waaronder zeer zeldzame instrumenten.
We krijgen dan een rondleiding van Dick Verel die op bijzon­der enthousiaste wijze over zijn instrumenten weet te vertel­len zodat de rondgang een ‘klank- en kleurrijk’ karakter krijgt. Na het museumbezoek gaan we – zoals gebruikelijk bij onze uitstapjes – genieten van een heerlijke lunch in het Café The­ater G. en A. Boelens, eveneens in Eelde. In verband met de reisafstand hanteren wij een coulante all-in prijs voor deze dag, namelijk € 20,- per persoon. Met steun van onze regio-pot of heel misschien de ‘Haagse pot’ kunnen wij af en toe voor de deelnemers wat ‘regelen’.
Op 19 december (gewijzigde datum) hebben wij ons kerst­diner gepland bij het ROC in Drachten. Traditioneel is dit het event waar wij de meeste leden mogen verwelkomen. 


Berichten
Op 18 juli hebben we een bezoek gebracht aan het Museum Bescherming Bevolking in Grou. Vele tientallen jaren is deze BB-bunker de plaats geweest waar civiele en militaire autori­teiten een goed heenkomen konden/moesten zoeken als het daadwerkelijk mis zou gaan met het wereldgebeuren. Veel materiaal in de bunker is nog in originele staat en je krijgt zo een boeiende inkijk hoe men vroeger (nog niet eens zo lang geleden!) dacht te kunnen reageren op calamiteiten.
Als voorbeeld mag dienen de anekdote van de beheerder van de bunker. Hij woonde met zijn gezin pal naast de bun­ker. In geval van operaties vanuit de bunker was de beheer­der vanwege zijn kennis onmisbaar in de bunker, maar zijn gezin moest in het eigen woonhuis achter blijven. Als je dan ziet dat er binnen rekening werd gehouden met kernwapens die op de vliegbasis terecht zouden komen en de ‘gelukki­gen’ die dan in de bunker konden overleven en hun werk­zaamheden (zeer rang- en standbewust) moesten verrich­ten, terwijl de buitenwereld praktisch onbeschermd was tegen bijvoorbeeld de fallout dan past een moment van over­denken en bezinning. Juist daar is deze plaats bijzonder ge­schikt voor: een terugkeer naar een periode die de meesten van ons nog hebben meegemaakt en kijken naar de wijze waarop men het toen gedacht en georganiseerd had. Met de tientallen vrijwilligers die met veel inzet ‘hun’ bunker in een zeer goede staat houden, hebben wij als bestuur ver­volgafspraken gemaakt om elkaar vaker te ontmoeten. Kortom, het Museum Bescherming Bevolking is voor al onze KVEO-leden een aanrader en mogelijk te combineren met een bezoek aan het Kazemattenmuseum bij de Afsluitdijk. De vrijwilligers van dit museum hebben de laatste jaren ook enorm hard gewerkt aan het verbeteren van hun collectie die bijzonder interessant is voor iedereen die in ons (oorlogs) verleden geïnteresseerd is.
Hans Smedema


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur