01 Friesland


01 FRIESLAND

Vanuit Mededelingenblad 233


Agenda
Op donderdag 19 december gaan we het jaar 2019 afron­den met een kerstdiner in (wederom) het ROC in Drach­ten. Het is een prachtige locatie en met de enthousiaste inbreng van de MBO-horeca-leerlingen – zowel in de keu­ken als in de bediening – is het voor ons een prima gele­genheid om het eind van 2019 en de start van 2020 te be­leven.
Het hoofdbestuur heeft besloten om de centrale nieuwjaars­viering in Houten te wijzigen in een decentrale opzet. Er zijn rayons die ervoor gepleit hebben om de nieuwjaarsont­vangst te mogen combineren met een eindejaarsontvangst, waarbij wij als rayon een extra bijdrage mogen declareren bij het hoofdbestuur. Het is een experimenteel karakter en als bestuur moeten wij informatie aanleveren zodat geëvalueerd kan worden of er sprake is van een succesvolle wijziging. Dus: hoe meer deelnemers aan ons kerstdiner hoe gunstiger het (financieel) is voor ons rayon.
Als regiobestuur hebben we al een concept plan van uitstap­jes opgesteld voor de eerste helft van 2020, maar ideeën van onze leden zijn altijd welkom.

 

Berichten
We zijn met tweeëntwintig deelnemers op 3 oktober op be­zoek geweest in het Museum Vosbergen in Eelde. Het is een particulier museum in een monumentaal pand waar maar liefst zo’n achthonderd (zeer) oude en nieuwe instrumenten op een overzichtelijke wijze tentoongesteld zijn. Daarbij komt dat wij een uiterst geslaagde rondleider hadden (de eige­naar Dick Verel), die ons op een smeuïge en humoristische wijze langs de vele vitrines leidde. Bij de uitnodiging schre­ven we over een ‘klank- en kleurrijk karakter’ en daarover was – ook achteraf – te zeggen dat daar geen woord van overdrijving bij was.
Dat we na het museumbezoek nog een lunch hebben ge­bruikt bij het Café Theater Boelens is voor onze deelnemers geen verrassing. Onze uitstapjes omlijsten wij standaard met een lunch of een diner waarbij we met de veelal ‘vaste gas­ten’ een aangenaam dagje hebben.
Het blijft jammer dat voor onze uitstapjes niet meer leden zich aanmelden, maar wij weten ook dat velen wel zouden willen maar niet meer kunnen. Lichamelijk en/of geestelijk is zo’n dag dan te veel gevraagd, maar er zijn ook leden die voor hun vereniging – wat ons betreft – wel wat meer betrok­kenheid aan de dag zouden kunnen leggen. Aan de andere kant zijn alle KVEO-leden wel belangrijk om een groter ge­wicht te hebben om als landelijke organisatie de belangen goed te kunnen behartigen. Vooral de ‘hevige strijd’ over het onderwerp pensioenen vereist voldoende slag- en daad­kracht. Voor degenen die daar hard voor werken geldt onze grote waardering! Wij wensen onze regioleden een goed uiteinde en een voor­spoedig en bovenal gezond 2020 toe! Hopelijk tot ziens op 19 december! Regiobestuur Friesland, Hans Smedema

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur