01 Friesland

Vanuit het Mededelingenblad 224

01 FRIESLAND

Agenda
In de tweede helft van dit jaar hebben we nog twee evene- menten gepland waarover we onze leden tijdig zullen informeren. Ons kerstdiner is dit jaar gepland op donderdag 14 december en die datum kun je dus alvast in de agenda noteren.

Berichten.
Ons zomeruitstapje was op 2 augustus en het reisdoel was het klooster in Ter Apel. Een prachtig gerestaureerd klooster met een bijzonder interessante uitleg door Pieter de Graeff, een KVEO-lid van het rayon Groningen. Hij maakte de excursie tot een groot succes!

Na de rondtocht door het klooster zijn we als groep met Pieter en echtgenote Marjolijn als onze gasten naar het dinercafé Bussemaker in Exloo gegaan waar we een heerlijke lunch op het terras hebben gehad.
Om de kosten voor de toch wel “verre” rit te compenseren hebben we een bedrag van 5 euro per deelnemer vergoed. Bovendien hebben we carpoolen gepromoot en dat betekende minder auto’s op pad; onze zeer kleine bijdrage aan een beter milieu.
Gelet op de reacties hebben de aanwezigen een mooi zomerdagje beleefd en zijn de onderlinge banden weer aangehaald …. en dat is toch een belangrijke bestaansreden voor onze vereniging.
De foto’s zijn gemaakt door Félice Waalewijn. Namens het rayon Friesland,


Hans Smedema


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur