01 Friesland

Vanuit het Mededelingenblad 234

Agenda
Als regiobestuur hebben we een afspraak gemaakt om op woensdag 22 april een bezoek te brengen aan het Museum Valse Kunst in Vledder. Daar zijn niet alleen veel fraaie ver­valsingen van schilders van naam en faam tentoongesteld, maar is ook een afdeling met glaskunst en Drentse kunst in­gericht. Het spreekt voor zich dat we ons uitstapje afronden met een heerlijke lunch op een nog te bepalen locatie. Onze leden worden tijdig geïnformeerd over dit evenement.

Berichten 
Ons jaarlijks kerstdiner (dit jaar tevens een soort van nieuw­jaarsreceptie) hebben we weer bij het ROC in Drachten ge­houden op 19 december. Het diner werd ook bijgewoond door Marcel Celie die op deze wijze het nuttige met het aan­gename kon verenigen. Voor ons was het ook een prima ge­legenheid om over diverse onderwerpen met elkaar van ge­dachten te wisselen.Het feit dat wij al zes jaar graag gebruik maken van deze lo­catie zegt (voor ons) voldoende over datgene wat de leerlin­gen van deze MBO Horeca-opleiding bieden. Ook hierbij snijdt het mes aan twee kanten: tevreden deelnemers en leerlingen die zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het menu, het bereiden en het serveren met daarbij een uitleg over de gerechten en de bijpassende wijnen. Iets om te koesteren en te continueren, vinden wij. 


Regiobestuur Friesland, Hans Smedema


Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur