26 Duitsland

Vanuit Mededelingenblad 228

26 DUITSLAND Het zal wel slecht zijn, maar het is wel lekker! 


De vierde bijeenkomst van het jongste rayon op 16 en 17 au­gustus jl. vond plaats op een wat minder verafgelegen plek dan de vorige. De verst wonende deelnemer reed weliswaar in totaal bijna 900 km, in vergelijking met Oberammergau was dit echter een peulenschil. Wij troffen elkaar in Kalkar, een plaatsje in Noordrijn-Westfalen, dat doorgaans met een tot all inclusive-pretpark omgetoverde snelle (doch nooit op gang gekomen) kernreactor wordt geassocieerd. Het in 1230 gestichte Hanzestadje Kalkar is echter een pittoresk dorp, waar het goed toeven is. Naast de gebruikelijke goede opkomst van de eigen leden verwelkomden wij de secretaris van de KVEO en Henk Dekkers uit het aangrenzende Rayon Twente. 


Na de lunch namen de dames deel aan een rondleiding door Kalkar, uiteraard met “Kaffee und Kuchen”. De heren werden opgewacht in de Von-Seydlitz-Kaserne bij het Joint Air Po­wer Competence Centre (JAPCC). Hier gaf kol KLu Ben van Daatselaar een presentatie over de positie van het JAPCC als Centre of Competence (CoC). Tevens belichtte hij de op­zet, organisatie en werkwijze op strategisch en operationeel niveau. Voor velen van ons, die al geruime tijd de dienst ver­laten hebben een buitengewoon verhelderend betoog. Vervolgens Vertrokken wij naar het Deutsche Zentrum Luft­operation, ondergebracht bij het NATO-CAOC in Uedem. In de opsroom kregen wij een presentatie over de nationale op­zet en activiteiten van dit centrum. Tot de vele taken behoort het optreden tegen “Renegade”, het gebruik van niet-mili­taire vliegtuigen als voor terroristische acties. Mede door de vele vragen en opmerkingen uit de groep leid­den beide excursies tot een informatieve en leerzame middag.

De dag werd besloten met een aperitief en een voortreffelijk diner in Hotel Siekmann in Kalkar. 
Dag 2 was bestemd voor een bezoek aan het Rermu­seum en het archeologisch park te Xanten. In het museum wordt een levendig beeld gegeven van het Romeinse dage­lijks leven aan de Rijn, zo’n tweeduizend jaar geleden. Het park is het terrein van de antieke provinciestad Colonia Ulpia Traiana met veel open ruimte, maar ook met indrukwekkende reconstructies van Romeinse bouwwerken. Na een authen­tieke Romeinse lunch werd de bijeenkomst beëindigd.

Rest mij dank te zeggen aan Joop Melisie en Willem Nillesen, die de organisatie van dit event op zich genomen hebben en ervoor zorgden dat alweer een interessante en buitenge­woon gezellige bijeenkomst van Rayon Duitsland kon plaats­vinden! 

Roy Meijnderts    

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Mededelingen

Meer mededelingen

Het Rayon Bestuur