25 Spanje

Vanuit het Mededelingenblad 227

Agenda
Op donderdag 4 oktober 2018 hopen wij weer velen te ont­moeten bij onze najaarsbijeenkomst in Ciudad Patricia te Be-nidorm. Tijdens deze bijeenkomst zal de lezing worden ge­houden door Jan Holleman, met als titel “India, een grootmacht in wording?”. De in MB 227 aangekondigde le­zing van Isara Belinfante zal bij de nieuwjaarsbijeenkomst in januari worden gehouden. Tenue casual (jasje/dasje). 


Berichten
Tijdens ons zomerreces werden wij opgeschrikt door het be­richt van het overlijden van Katy van Raad. De echtgenote van onze ex-voorzitter, die samen met haar man de Spaanse afdeling 16 jaar lang heeft gedragen.

Frank Turnsek, Rayonofficier Spanje

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur