00 Spanje

Vanuit het Mededelingenblad 224

Agenda
De volgende bijeenkomst is op donderdag 5 oktober. De le- zing heeft als onderwerp Cuba en wordt gegeven door Wil Heeffer.

Onze najaarsbijeenkomst wordt op donderdag 5 oktober 2017 gehouden in restaurant Tossal Roig in Altea, ons stamlokaal. Wij hopen dat velen weer terug zijn van een verkoeling in het noorden en dat de blijvers zijn bijgekomen van de extreme hitte met hoge vochtigheidsgraad. Tenue casual (jasje/dasje). Neemt u € 22,50 graag gepast mee.

Onze lezing zal ditmaal gaan over een weliswaar controversieel maar hoogst actueel onderwerp: Cuba, onbekend, on- bemind. De spreker is Wil Heeffer. Vele reizen heeft hij naar dit eiland gemaakt, heeft ontwikkeling en onderdrukking meegemaakt, maar is enthousiast over de mogelijkheden van het revolutionaire project. Hij heeft de roman Cubakoorts en enkele andere publicaties over dit onderwerp gepubliceerd. Daarnaast is in de Spaanse taal een dichtbundel van zijn hand verschenen.

Op donderdag 25 januari 2018 houden wij onze Nieuwjaars- bijeenkomst.
De koningsborrel is gepland op donderdag 26 april 2018. Voor deze beide bijeenkomsten staan de lezingen nog niet definitief vast.

Wil Leinders, plv rayonofficier Spanje

Foto's van uit het Rayon

Meer actueel

Het Rayon Bestuur