Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item


Lees de aanvullende informatie binnen het hoofdstuk: Informatie/Veteranenfront

Zie de geplaatste "Nieuwsbrief extra" van de voorzitter onder "Informatie" -> "Nieuwsbrief"

Zondag 15 maart heeft het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan verder dan de al afgekondigde maatregelen van donderdag 12 maart.

Het bestuur heeft dan ook besloten om de Jaarvergadering van 21 april uit te stellen, over een nieuwe datum wordt u geïnformeerd.

Voor geplande bijeenkomsten van de rayons, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de rayonofficieren. 

Ook de Invictus Games 2020 zijn gecanceld