Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Algemene Ledenvergadering 2020

Gezien de voortdurende anti-corona maatregelen kan de geplande ALV op 15 september in Bronbeek niet doorgaan. Voor het houden van een ALV is de Noodwet COVID-19 van toepassing en speciaal het gestelde in artikel 7.

Het bestuur is thans bezig om te bezien op welke wijze de ALV op “afstand” kan worden gerealiseerd. 

T.a.v. de organisatie van een dergelijke ALV met stemprocedure, is het de bedoeling deze te houden na 13 oktober 2020 (Rayonofficieren bijeenkomst) en voor de wettelijke datum van 1 november 2020.

Themadag pensioenen 18 november 2020 Culemborg

Uitgaaande van het handhaven van de anderhalve meter maatregel, kunnen er maximaal 45 personen, inbegrepen bestuursleden en sprekers, aan deelnemen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de organisatie van deze dag.


Rayonofficieren bijeenkomst 13 oktober 2020 Reehorst Ede

Deze bijeenkomst kan onder handhaving van de anderhalve meter maatregel gewoon doorgaan. Hebt u als lid van de vereniging prangende vragen of opmerkingen, aarzel niet om deze bij uw rayonofficier bekend te stellen.


Ten slotte

In de komende Mededelingenbladen van juni en september en de maandelijkse nieuwsbrieven, wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.