Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item


Mededelingen blad nr 233 zal op 13 december verschijnen. Vooruitlopend op de publicatie zijn de hoofdstukken: "Pensioenen, Zorg en Veteranen zichtbaar.


Op 1 december is op 83-jarige leeftijd Cas Robbe overleden.


zie de rouwadvertentie onder het hoofdstuk "Rayons/Den Haag"