Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item


Zie voor de laatste informatie
van het Bestuur over de
Jaarvergadering op 23 april
de "Nieuwsbrief Extra" onder
"Informatie" -> Nieuwsbrief"
MB 230 maart 2019  is gepubliceerdZie "Informatie" -> "Jaarvergadering"