Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien dit bericht onjuist is geadresseerd of u onbedoeld bereikt, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De KVEO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico´s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.