Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

NieuwsbriefHot item

OPHEFFING RAYON 8 LIMBURG-NOORD EN MIDDEN

Op de bestuursvergadering van de KVEO d.d. 15 juni 2017 heeft het bestuur besloten het voorstel over te nemen en het rayon Limburg-Noord en Midden per 15 juni op te heffen.