Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

ABP handhaaft compensatie AOW-partnertoeslag

Zie hoofdstuk: Informatie/Pensioenen

Zie hoofdstuk: Informatie/Jaarvergadering

Zie hoofdstuk: Mededelingenblad/maart 2015