Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot itemNieuwjaarstoespraak 2018 van de voorzitter.


Dames en heren,
Ik heet u vandaag van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst hier in Houten. Het doet ons bijzonder veel genoegen u hier te mogen begroeten en u de gelegenheid te bieden elkaar het beste toe te wensen voor 2018 maar ook met elkaar van gedachten te wisselen over die dingen die ons bezighouden. En natuurlijk het vooral te hebben over die dingen die we nog wel kunnen en die dingen die we niet meer kunnen maar als een gegeven te beschouwen. Per slot van rekening worden we allemaal een jaartje ouder.

Lees verder en meer onder hoofdstuk "Informatie" -> "Nieuws"