Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

ABP UNIFORM PENSIOENOVERZICHT (UPO) VOOR GEPENSIONEERDEN. 
Dit jaar duurt het publiceren van het UPO door het ABP kennelijk wat langer, want nog niet iedereen heeft zijn overzicht ontvangen. Uit navraag bij het ABP bleek dat dit nog wel tot in het najaar kan duren. Men is begonnen met verzenden, maar verstuurt niet alles tegelijkertijd. Als u zich aangemeld heeft voor de ABP mailservice, ontvangt u een mailbericht als uw UPO in mijn ABP is opgenomen.