Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

AOW-GAT IN STRIJD MET WET.
Uitstel AO


Het College voor de Rechten van de Mens heeft zowel de minister als de Vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer per brief (van 11 juni) doen weten dat de minister van Defensie in strijd met de wet handelt als zij discriminerende bepalingen blijft toepassen. Het gaat hierbij om het toepassen van de 65 jarige leeftijd als einddatum van o.a. UGM.
De rechter heeft zich inmiddels meerdere keren uitgesproken over de situatie  dat een AOW-gat ontstaat door de uitkering te koppelen aan de leeftijd (65 jaar) en niet aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierdoor wordt verboden leeftijdsonderscheid gemaakt.
Het is goed dat het College de politici, voorafgaand aan het Algemeen Overleg van de vaste TK commissie van Defensie er op wijst dat dit niet juist is.
Het Algemeen Overleg van de vaste commissie zou plaatsvinden op 17 juni. Het overleg is inmiddels echter uitgesteld tot woensdag 1 juli.


Het mededelingenblad 215 is gepubliceerdVerzekering van medische kosten tijdens je vakantie

De vakantietijd breekt weer aan. Goed om na te denken of het nodig is, je tijdens de vakantie aanvullend te verzekeren. In ieder geval is het goed om te checken of je eventuele kosten voor medische zorg in het buitenland voldoende gedekt zijn.

Zie hoofdstuk: Informatie/Zorg en Welzijn