Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

Onderzoek Werkgroep Werven en Behouden (WBB)

Op ons verzoek heeft een representatief deel van de KVEO-leden de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Hierbij waren niet alleen reacties uit Nederland, maar ook  uit Spanje, Duitsland, Canada en Frankrijk. De WWB ervaart deze betrokkenheid als erg positief en wij zijn alle deelnemers hiervoor zeer erkentelijk.

Lees verder