Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

Op 30 april 2015 is de "Jaarvergadering" gehouden. Zie verder het onderwerp "Jaarvergadering" binnen het hoofdstuk "Informatie"


ABP handhaaft compensatie AOW-partnertoeslag

Zie hoofdstuk: Informatie/Pensioenen


Zie hoofdstuk: Mededelingenblad/maart 2015