Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

Waarom de pensioenwetgeving werd aangenomen?

zie hoofdstuk Informatie/Pensioenen


Bericht van het Veteranen Platform

Veteranen gezocht voor Nationale Herdenking 2015

zie hoofdstuk Informatie /Veteranenfront

Nieuwjaarsrede van de voorzitter gehouden op 10 januari 2015