Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd Niek Felius, onze oud-penningmeester, benoemd tot Erelid van de KVEO. Niek heeft gedurende 20 jaar deze functie binnen het bestuur vervuld. Ook zijn echtgenote Marian werd niet vergeten. Zij was o.a. één van de organisatoren van de damesprogramma’s