Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item


Klik hier voor de beschrijving


“Speciale aandacht voor de nieuwsbrief van de NVOG met het persbericht van de KNVG/NVOG/CSO over de aanname van de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Klijnsma in de Eerste Kamer. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor uw pensioen in de komende jaren. Zie Informatie -> Nieuws.”


Mededelingenblad 213 is gepubliceerd