Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Commando overdracht commandant Landstrijdkrachten

Op donderdag 24 maart 2016 zal de commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif, het commando over de Koninklijke Landmacht overdragen aan zijn opvolger. Generaal De Kruif zou het zeer op prijs stellen als bij deze commando-overdracht ook de (postactieve) veteranen met een afvaardiging van vertegenwoordigd zijn.

Het Veteranen Platform (VP) is verzocht om in deze afvaardiging van veteranen te voorzien.  Daarom is het VP op zoek naar veteranen die deze ceremoniële plechtigheid willen bijwonen.

Lees verder onder "Informatie -> Veteranenfront"

Brief aan de Bestuursvoorzitter ABP

“Het  ABP verandert het beleggingsbeleid in de richting van duurzaam en verantwoord beleggen. Dat is mooi, maar dat type beleggen levert door de bank genomen minder rendement op. Leden van de KVEO hebben laten blijken dat zij weliswaar niet tegen verantwoord en duurzaam beleggen zijn, maar wel vinden dat een duurzaam pensioen veel belangrijker is. De KVEO is het er mee eens is dat het ABP zich in de eerste plaats aan zijn eigen doelstelling moet houden: “Het behalen van een maximaal reëel langetermijnrendement”. Daarom hebben we een brief geschreven aan de voorzitter van het ABP-bestuur, waarin we aangeven wat naar onze mening prioriteit heeft. In die brief vragen we tevens om meer openheid over wat er in het gekozen Verantwoordingsorgaan wordt besproken.

Lees de hele brief onder "Informatie -> Nieuws -> Bestuur ABP.”