Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

NVOG luidt de noodklok

De laatste weken is hard gewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke verklaring van CSO, NVOG en KNVG omtrent het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Dit standpunt is op 25 augustus 2014 ter kennis gebracht van de Tweede Kamer en zal aan de orde komen in de openbare Commissievergadering van 3 september a.s.

Zie het hoofdstuk: Pensioenen en uitkeringen