Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

NieuwsbriefHot item


Doe mee aan referendum loonruimte-overeenkomst.
Alle 2,8 miljoen deelnemers aan het ABP mogen in oktober stemmen over het loonakkoord dat andere vakbonden dan de FNV hebben gesloten met het kabinet.
Sigaar uit eigen doos
Deze zomer sloot het kabinet Rutte met drie van de vier ambtenarencentrales een deal om de huidige 600.000 overheidsmedewerkers een loonsverhoging te kunnen geven. Deze ‘loonsverhoging’ komt voor een belangrijk deel uit het eigen pensioen. Er wordt een ingreep gepleegd in de pensioenvoorziening van alle 2,8 miljoen ABP-deelnemers om geld vrij te maken voor deze ´loonsverhoging’.

Lees verder binnen het hoofdstuk: Informatie/Nieuws

Het mededelingenblad 216 is geplaatst