Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

Benoeming
Vorige week is Bert Koster, voorzitter van het KVEO gekozen tot lid van het verantwoordingsorgaan bij het ABP. Het nieuwe ABP Verantwoordingsorgaan, dat per 1 juli a.s. aan de slag gaat, bestaat dan uit 48 leden: 19 namens actieve deelnemers, 13 namens pensioengerechtigden en 16 namens werkgevers. Wij feliciteren onze voorzitter met deze benoeming en wensen hem veel succes!