Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat, Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

Hot item

Zie het artikel over "Nederlanders in het buitenland" geschreven door de KVEO consulent Duitsland en geplaatst binnen het hoofdstuk "Rayons" -> "000 Duitsland"

Mededelingenblad 212 is gepubliceerd.


De "Wegwijzer" jaargang 2014 is gepubliceerd. Zie ook het hoofdstuk "Informatie" -> "Wegwijzer"